O bina 1.198.362,00 TL’ye kamulaştırıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından, SGK Kavşak Projesi kapsamında yolda kalan Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesindeki Maliye Hazinesine ait 680,00m2 yüzölçümlü 197 ada, 15 nolu parsel üzerinde bulunan beş katlı on daireli kargir lojmanı 1.198.362,00 TL’ye kamulaştırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümeni 11 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda 18.02.2020 tarihli Encümen toplantısında alınan ‘İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Adapazarı İlçesi, ……… Mahallesindeki Maliye Hazinesine ait 680,00m2 yüzölçümlü …. ada, …. nolu parsel üzerinde bulunan beş katlı on daireli, Kavşak Projesi kapsamında yolda kalan kargir yapı için belirtilen ………..TL’lik bedelin ödenmesine ilişkin 12/02/2020 tarihli; 3948 sayılı yazısı’ kararını iptal ederek ‘Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 680,00m2 yüzölçümlü 197 ada,15 nolu parsel üzerinde bulunan beş katlı on daireli kargir lojman için 1.198.362,00 TL bedelin ödenmesine’ kararı aldı.

İlgili Haberler

- REKLAM -