O ihaleyi kim aldı? Ne kadara aldı?

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dış Mekan Süs Bitkileri Üretmek, Çoğaltmak, Depolamak ve Alım Satımı yapmak üzere Ekizce’deki 18.300 m2’lik tarla niteliğindeki taşınmazı 3 yıllık kiralama ihalesini yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Adapazarı İlçesi, Ekizce Müslüm Mahallesi, İmambayırı mevkiindeki 12 pafta, 601 nolu 18.300,00 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazı Dış Mekan Süs Bitkileri Üretmek, Çoğaltmak, Depolamak ve Alım Satımı yapmak üzere 3 yıl süre ile kiraya vereceği ihale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği, açık teklif ihale usulü ile Encümen huzurunda yapıldı. İhaleye tek istekli katıldı. Yapılan pazarlık sonucu verilen teklif belediye encümeni tarafından layık had olduğu görüldü.

İhaleye katılan firma bilgileri, firmayı temsil eden yetkili ve ihaleye verilen teklif tutarı Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanmadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan Encümen Kararı;

https://sakarya.bel.tr/tr/EBelediye/ToplantiKararlari/2659

Adapazarı İlçesi Ekizce Müslüm Mahallesi, 12 pafta, 601 nolu 18300,00m2 yüzölçümlü parselin kiralanması işi ihalesi.
İhale konusu, yıllık ……..TL+KDV muhammen bedelli Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait, Adapazarı İlçesi Ekizce Müslüm Mahallesi, 12 pafta, 601 nolu 18300,00m2 yüzölçümlü parseli kiralama işi ihalesine tek taliplinin olduğu görülerek ihaleye geçildi. İhale konusu işyeri için talipli ile karşılıklı yapılan pazarlık neticesinde; ……… San. ve Tic. A.Ş.?yi temsilen Şirket Genel Müdür ……………………?ın ihale konusu iş için yıllık ………+KDV (3 yıllık ………TL+KDV) teklif verdiği görüldü.
 
Bu teklifin Encümenimizce de layık had olduğu görülerek ihalenin (İTA AMİRİ) Belediye Başkanının onayına sunulmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.

İlgili Haberler

- REKLAM -