Salı, Temmuz 16, 2024

Adapazarı’nda ‘Kentsel Dönüşüm’ Neden Gerekli?

- REKLAM -
Diğer Haberler

Ülkemizde yaşanan her deprem sonrası gündeme gelen Adapazarı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Adapazarı için neden önemli olduğunu, Meryem HAYIR ve Mine AKYOL’un 2009 yılında Doğu Coğrafya Dergisinden yayınlanan ‘Deprem Konutları ve Adapazarı Şehrinin Gelişmesine Etkisi’ makalesinde yer verdiği, 17 Ağustos 1999 Depremi sonrası TÜBİTAK, ODTÜ ve MTA tarafından hazırlanan Yerleşim Alanları Raporu‘dan elde edilen bilgiler net bir şekilde ortaya koyuyor.

Meryem Hayır ve Mine Akyol’un 2009 yılında Doğu Coğrafya Dergisinden yayınlanan ‘Deprem Konutları Ve Adapazarı Şehrinin Gelişmesine Etkisi’ makalesinde yer alan ‘TÜBİTAK, ODTÜ ve MTA tarafından hazırlanmış ve Ocak 2000’de tamamlanmış olan Yerleşim Alanları Raporu’nda (MTA, 2000) Adapazarı merkezinin alüvyon zemin üzerinde bulunduğu, yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu, şehir içinden geçen gömülü fayların bulunduğu ve bunların yerlerinin jeofizik metotlarla araştırılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca raporda zeminin deprem dalgalarını büyütecek şekilde olumsuz davrandığı ve en önemlisi zemin sıvılaşma potansiyelinin yüksek olduğu da belirtilmiştir. Buna bağlı olarak, Adapazarı kentinde zeminin yapılaşma açısından son derece elverişsiz olduğu, bu tür zeminlerde derin kazıklı temel uygulanması gerektiği, ancak bu sistem çok pahalı olduğu için seçilecek en uygun yolun bu zeminlerde yapılaşmadan kaçınmak olduğu raporda vurgulanmıştır. Gerek MTA araştırmalarında gerekse Bayındırlık ve İskan Bakanlığı çalışmalarında Adapazarı Merkezinin zemin sıvılaşma riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilerle ortaya konmuştur. Böyle bir zeminde şehrin yeniden inşasına müsaade etmek bilimin ve tekniğin gerçeklerine aykırı davranmak, ilerde olası bir afette tüm manevi sorumluğu üstlenmek anlamını taşımaktadır. Bu nedenle şehrin yeniden yapılanmasına ilişkin tüm planlar mevcut şehrin kuzeybatı yönündeki alanlara kaydırılmasını öngörmektedir‘ ifadeleri Adapazarı için bir an önce Kentsel Dönüşüm Projesinin hayata geçmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor.

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/26917

- REKLAM -
spot_img

Yusuf Alemdar 15 Temmuz gecesini anlattı: ‘Hainlerin saçtığı karanlık Sakarya’nın destanıyla aydınlandı’

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yazılan demokrasi zaferi, Sakarya’da yine aynı meydanda aynı ruhla canlandı. Çark Caddesi’nde kol...