Cavit Öztürk

Kendileri gitti adları kaldı

31 Temmuz 2009 Tarih, 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik doğrultusunda tüm kamu kuruluşları verdikleri hizmetler ile ilgili Hizmet Envanterlerini ve Kamu Hizmetleri Standartlarını kurumsal web sitelerinde ve e-devlet kapısında yayınlama zorunluğu geldi. Bu kapsamda başta...

Latest News