İş Takip Programının İşlerlik Kazanmasında İşletme Kültürü Önemlidir

Diğer Haberler
- REKLAM -

Şirket için projelerin öngörülen bütçeyle yönetilmesi çok önemlidir. İşin zamanında bitirilmesi de çok önemlidir; ancak zamanında bitirilen iş her zaman yeterince kâr getiriyor mu bunu sorgulamak gerekir. İşi zamanında bitiren, hatta müşterileri tarafından hep övgüyle bahsedilen şirketlerin zaman içinde yok olup gittiklerini duymuşsunuzdur. Çünkü; içeride kocaman bir kara delik vardır ve elde edilen tüm kazanımları yok eder.

Makineler yeterince verimli kullanılmadığı için işler mesaiye kalır, ya da işin yürütümü için yedekte bir personel yoksa daha yavaş yapan bir kişiyle iş yürütülmeye çalışılır. Yapılan yanlışlıklar, makinelerin yanlış ayarları, yeterince ön beklemelerin yapılmaması, müşteri isteklerinin yanlış anlaşılması parçaların hatalı üretimine neden olur. Bu parçalar yeniden işlemeyle istenilen hale dönüştürülür, modifikasyon yapılır veya dönüştürülemiyorsa da eritme, kırma vb. işlemlerle en baştan aynı hammadde kullanılarak yeniden üretim gerçekleştirilir veya fireye ayrılır. Yeniden işlemler için tüketilen fazla enerji, ilave katlanılan fazla işçilik, idari personel masrafları şirketler üzerinde kambur oluşturur. Eğer bunlar iş takip programı altında kaydedilmiyorsa, gerçek tablo gözden kaçar ve işletmeler kârlılıklarını sorgulayamazlar. İş takip programı, işletmelere geçmişi analiz ederek ileride alacağı siparişler için işletme maliyetlerini tam olarak ortaya koyabilmelerini sağlar. Siparişler için içeride yürütülen tüm işlemlerin kaydının eksiksiz sağlanmasına yönelik işletme kültürünün oluşması çok önemlidir.

Siparişlerin Kârlılığı İş Takip Programında Kolayca Sorgulanabilir

Bazen işletmelerin küçük siparişleri dahi almak istedikleri, kaçırmak istemedikleri görülmektedir. Ancak bu küçük siparişler için idari personel tarafından yürütülen işlemlerin alacağı zaman gözden kaçırılmaktadır. Parti büyüklüğü az olan siparişler için iş emirleri iş takip programı ortamında açılacaktır, iş emirleri oluşturulacak ve kâğıt ortamına aktarılacaktır, iş tamamlanınca iş emri takip programında kapatılacaktır, irsaliye ve faturası kesilecektir. Tüm bunlar için katlanılan idari personel masrafları siparişten elde edilen kârlılığı götürür. İşletmenin hızlı temposu içinde bu tip döngüleri, para kazanılırken, su akarken kimse sorgulamaz. Ancak iş takip programı etkili kullanılırsa, her zaman bu tip sorgulamaları yapma imkânı doğar.

- REKLAM -

Çocuklar İçin Doğru Oyuncak ve Kitap Nasıl Seçilir Rehberi Hazırlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ailelere Yönelik “Çocuklar İçin Doğru Oyuncak ve Kitap Nasıl Seçilir” Rehberi Hazırladı.  Rehberde çocukların gelişiminde...