Çarşamba, Şubat 8, 2023
spot_img
spot_img

”Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek 1 Eylül’de denize açılacak”

- REKLAM -
Diğer Haberler

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Eylül’de başlayacak av sezonuna ilişkin açıklama yaptı. Bayraktar, “Balıkçılar 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılacaklar, bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.

Balığın insan sağlığı ve dengeli beslenme için çok gerekli bir gıda olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Balık avcılığı önemli bir gıda temin yöntemi olup aynı zamanda iyi bir geçim kaynağıdır” diyerek şöyle devam etti:

“Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2021’de kapanan genel av sezonu, 1 Eylül 2021’de açılıyor. Ülkemiz, uzun sahil şeridi, yaygın iç suları ve nehirleriyle önemli balıkçılık kaynaklarına sahiptir. Ancak üç tarafı denizlerle çevrili, 8 bin 333 kilometrelik kıyı şeridine sahip olan ülkemizde su ürünleri sektöründe mevcut potansiyelin tam olarak değerlendirdiğini söylemek mümkün değildir.

Su ürünleri üretiminde TÜİK verilerine göre son beş yıla baktığımızda; 2015 yılında 672 bin 241 ton olan üretimimiz, 2016 yılında yüzde 12,4 azalarak 588 bin 715 tona geriledi. 2017 yılında yüzde 7,2 artarak 630 bin 820 tona, 2019 yılında yüzde 33,1 artarak 836 bin 524 tona yükseldi. 2020 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 6,1 azalarak 785 bin 811 ton olarak gerçekleşti. Toplam üretimin yüzde 46,3’ün avcılık yoluyla ve yüzde 53,6’sı yetiştiricilik yoluyla elde edilmektedir.”

 

“Su ürünleri avcılık üretimi son 10 yılda yüzde 25 azaldı”

Bayraktar, 2010 yılında 485 bin 939 ton olan toplam su ürünleri avcılığımızın 2020 yılında yüzde 25 azalarak 364 bin 400 tona gerilediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 364 bin 400 ton, yetiştiricilik üretimi de 421 bin 411 ton olarak gerçekleşti. Su ürünleri avcılık üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23,2 azalırken, yetiştiricilik yüzde 4,8 artış gösterdi.

2020 yılında deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığı 171 bin 253 ton ve yüzde 58,6 payla en yüksek miktarda avlanan balık olmuştur. Hamsi balığını 26 bin 804 ton ile çaça ve 22 bin 743 ton ile sardalya takip etmektedir.”

 

“Kişi başına tüketim dünya ortalamasının üzerine çıkarılmalı”

Ülkemizde kişi başı su ürünleri tüketiminin dünya ortalamasının altında olduğuna dikkati çeken Bayraktar, “2020 yılında hamsi avcılığı da bir önceki yıla göre yüzde 37,7 azaldı. Aynı yıl kişi başına balık tüketimimiz 6,2 kilogramdan 6,7 kilograma çıkarak yüzde 8 arttı ancak ülkemizde kişi başı su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının altındadır. Balıkçılıkta arz-talep dengesi oluşturularak, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması gerekir. Tüketimin artırılması için başta fiyat istikrarı sağlanmalı, eğitim ve tanıtım çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır. Hayvansal protein temininde önemli yeri olan balık avcılığının çevreye olumsuz etkilerinin en düşük seviyelerde tutulması önemlidir. Çünkü ekosistemdeki tahribatlar gelecek nesillerin refahını tehlikeye sokmaktadır” dedi.

 

“Ülkemizdeki su ürünleri avcılığı kıyı balıkçılığına dayanır”

Ülkemizdeki su ürünleri avcılığının kıyı balıkçılığına dayandığını hatırlatan TZOB Genel Başkanı Bayraktar, “Yeterli altyapı oluşturulamadığı için açık deniz balıkçılığı yapılamamakta bu nedenle de av baskısı kıyı sularımızda yoğunlaşmaktadır. Son yıllarda avcılık üretim miktarı azalıyor. Sektörün geleceği açısından sürdürülebilir avcılığın sağlanması şarttır. Bu amaçla stokları koruyucu ve geliştirici yönde çalışmaların ve araştırmaların yapılması ve koruma kontrol çalışmalarına öncelik verilmesi gerekir” diye konuştu.

 

“Kurallara mutlaka uyulmalı”

Su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliği için avcıların kurallara uyması gerektiğinin de altını çizen Bayraktar, uyulması gereken kuralları şöyle aktardı:

“Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğlerle Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda önemli çalışmalar yapmıştır. Su ürünleri avcılığında yer, zaman, tür, boy, ışık kullanımı ve avlanma mesafesi gibi getirilen yasaklar ve kontroller su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda yer alan zapt ve müsadere (El Koyma ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi) yaptırımlarının, cezanın kanunun mülkiyetin kamuya geçirilmesi sathında değerlendirilememesi nedeniyle uygulanabilirliğini/caydırıcılığını yitirmesi söz konusudur. Su Ürünleri Kanunu ile Kabahatler Kanunu’nun uyumlulaştırılmasına ihtiyaç olduğu her fırsatta açıkça belirtmektedir. Su Ürünleri Kanunu’nda ‘Zapt ve Müsadere Edilme’ terimlerinin Kabahatler Kanunu’na uyum için ‘El Koyma’ ve ‘Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi’ şeklinde değiştirilmesi yasalar arasındaki uyumsuzluğu giderecektir.

Hayvansal protein temininde önemli yeri olan su ürünlerini sofralarımıza taşıyan balıkçılarımızın av yasaklarına ve tebliğ ile getirilen düzenlemelere titizlikle uyması sağlanmalıdır.”

 

“Balıkçılık ve modern tesisler daha fazla desteklenmeli”

“Sürdürülebilir su ürünleri üretimi için gerekli stratejiler ile kısa, orta, uzun vadeli eylem planları ve hedefler belirlenmelidir” diyen Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kaynakların verimli kullanılabilmesi için su ürünleri eğitim merkezleri kurulmalı, yetiştiricilik, avcılık ve Ar-Ge çalışmaları daha fazla desteklenmeli, sektörde örgütlenme yapısı mutlaka güçlendirilmelidir.

Balıkçılık sektöründe ürünlere yönelik dondurma, tuzlama, konserve, paketleme ve işleme tesislerinin sayılarının artırılması sektöre ekonomik katkı sağlayacaktır. Yeni avlanma döneminin bol ve bereketli kazançlar getirmesini diliyorum.”

 

 

Avcılık Yoluyla Elde Edilen Su Ürünleri Miktarları (Ton)

Yıllar

Avlanan deniz balıkları

Avlanan tatlı

su ürünleri

Avlanan diğer

deniz ürünleri

Toplam

2010

399.656

40.259

46.024

485.939

2011

432.246

37.096

45.412

514.755

2012

315.636

36.120

80.685

432.442

2013

295.167

35.074

43.879

374.121

2014

231.059

36 134

35 019

302.212

2015

345.765

34.176

51.966

431.907

2016

263.725

33.856

37.739

335.320

2017

269.676

32.145

52.496

354.318

2018

222.024

30.139

61.931

314.094

2019

374.726

31.596

56.846

463.168

2020

291.910

33.119

39.371

364.400

Kaynak: TÜİK

 

                   Su Ürünleri Üretimi (Ton)

Yıllar

Avcılık

Yetiştiricilik

Toplam

Deniz Ürünleri

%

Tatlısu Ürünleri

%

Miktar

%

2002

522 744

83.3

43 938

7.0

61 165

9.7

627.847

2003

463 074

78.8

44 698

7.6

79 943

13.6

587.715

2004

504 897

78.3

45 585

7.1

94 010

14.6

644.492

2005

380 381

69.8

46 115

8.5

118 277

21.7

544.773

2006

488 966

73.9

44 082

6.7

128 943

19.5

662.103

2007

589 129

76.3

43 321

5.6

139 873

18.1

772.323

2008

453 113

70.1

41 011

6.3

152 186

23.5

646.310

2009

425 046

68.2

39 187

6.3

158 729

25.5

623.191

2010

445 680

68.2

40 259

6.2

167 141

25.6

653.080

2011

477 658

67.9

37 097

5.3

188 790

26.8

703.545

2012

396 322

61.5

36 120

5.6

212 410

32.9

644.852

2013

339 047

55.8

35 074

5.7

233 394

38.4

607.515

2014

266 078

49.5

36 134

6.7

235 133

43.7

537.345

2015

397 731

59.1

34 176

5.0

240 334

35.8

672.241

2016

301 464

51,2

33 856

5,7

253 395

43,0

588.715

2017

322.173

51,1

32.145

5,1

276 502

43,8

630.820

2018

283.955

45,2

30.139

4,8

314.537

50,0

628.631

2019

431.572

51,6

31.596

3,8

373.356

44,6

836.524

2020

331.281

42,2

33.119

4,2

421.411

53,6

785.811

Kaynak: TÜİK

 

- REKLAM -

TÜGVA’dan Afet Bölgesine Enerji İstasyonu

SAKARYA - Merkez üssü Kahramanmaraş olan, kalplerimizi ve dünyayı sarsan, son derece yıkıcı şiddetteki depremlerin yaşandığı afet bölgesine Türkiye...