Pazartesi, Mart 20, 2023

Sakarya kadın dostu bir kent mi?

- REKLAM -
Diğer Haberler

Yapılan bir araştırma anketine göre katılımcıların büyük kısmı Sakarya’yı kadın dostu bir kent olarak nitelememiş.

Siirt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü’nden Arş. Gör.Serdar DUMLUPINAR ve Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümünden Arş. Gör. Dr. Gonca GÜNGÖR GÖKSU, Sakarya’daki mahalli idareler tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik faaliyetleri, cinsiyete duyarlı bütçeleme kapsamındaki hizmetler ve yöneticilerin konuya ilişkin tutum/yaklaşımları ile kadın hemşehrilerin memnuniyeti arasındaki ilişkiyi araştırmış.

2020 yılı Akademik İncelemeler Dergisinde yayınlanan makale için Ekim 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında Sakarya’da yaşayan 1592 kadın ile görüşülmüş ve 25 soruluk bir anket formu uygulanmış. Katılımcıların büyük kısmı Sakarya’yı kadın dostu bir kent olarak nitelememiş.

Makelenin sonuç bölümünde ‘Sakarya’daki bütün mahalli idarelerin toplumsal cinsiyet eşitliği fikrini benimsemesi ve TCDB uygulamalarına yeterince önem vermesi önerilmektedir. Ayrıca mahalli düzeyde TCDB eğitimlerinin organize edilmesi ve iyi uygulama örneklerinin hayata geçirildiği illerdeki yöneticilerin ve konunun uzmanlarının fikirlerine danışılması sürecin hızlanmasına katkıda bulunacaktır.

Araştırma kapsamında yer alan diğer öneriler ise şunlardır:

(i) Kadınlara yönelik organizasyonların sadece çocuk bakımı, aile hayatı, doğum eğitimi vb. konularla ya da sadece Dünya Kadınlar Günü’ne özgü faaliyetlerle sınırlandırılmayıp, kadını ilgilendiren her alanı içine alacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir.

(ii) Planlanan etkinliklerden daha çok kadının faydalanması için tanıtımların ve bilgilendirici duyuruların kamu kuruluşları, STK’lar ve yerel medya aracılığıyla geniş kitlelere paylaşılması önemlidir. Böylece katılım düzeyinin ve farkındalığın artması desteklenecektir. Hizmetlerde yapılacak iyileştirmeler bir taraftan kadınların memnuniyetini arttırırken diğer taraftan Sakarya’nın kadın dostu bir kent olarak nitelendirilmesinde etkili olabilecektir’ denilmiş.

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/986702

- REKLAM -