Pazartesi, Haziran 5, 2023

Halk Pazarında açıkta satılan peynirler incelendi. İşte sonuç!

- REKLAM -
Diğer Haberler

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Zeliha Gödek, Nilay Mustafa, Alican Bahadır Semerci, Kenan Tunç; Sakarya’daki halk pazarlarında açıkta satılan beyaz peynirlerin mikrobiyal kalitelerinin belirlenmesi için çalışma yaptı. Çalışmada 43 adet beyaz peynir örneği kullanıldı. Araştırma sonucunda peynir örneklerinin hijyenik açıdan düşük kalitede oldukları tespit edildi.

2021 yılı ALKÜ Fen Bilimleri Dergisinde yayınlanan makelenin sonuç bölümünde ‘Peynir örneklerindeki toplam koliform sayıları ise 0,30- 5,23 (log10 kob/g) arasında bulunmuştur. Koliform grubu bakteri içeren 32 adet beyaz peynirden 29’unda E. coli belirlenmiştir. E. coli sayıları 0,30- 5,20 (log10 kob/g) arasında değişmektedir. Peynir numunelerinin %60’ında Staphylococcus spp., %12’sinde ise Pseudomonas sp. üremesi olduğu görülmüştür. Örneklerin % 74’ünde maya ve küf bulunduğu tespit edilmiştir. Hammaddenin kontaminasyonu, yetersiz ısıl işlem uygulamaları, üretim sırasında uygun olmayan sanitasyon ve uygunsuz depolama gibi koşullardan dolayı peynir örneklerinde patojen mikroorganizmaların geliştiği düşünülmektedir. Ayrıca satış sırasında soğuk zincirin bozulması, peynirlerin kapalı camlı bölmelerde saklanmaması ve satış sırasında kullanılan malzemelerin steril olamaması peynir kalitesini düşürmektedir’ denildi.

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1385481

- REKLAM -

Yüce: Sakarya’nın Karadeniz kıyıları bisiklet turizminin yeni adresi olacak

AB tarafından destek almaya hak kazanan ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu’ festivalinin kapanışında...