Adapazarı Belediye Meclisi toplanıyor. İşte Gündem

Adapazarı Belediye Meclisi 17 Mayıs 2021 Pazartesi Günü Saat 14.00’de 6 gündem maddesini görüşmek üzere toplanacak.

GÜNDEM 

  1. Adapazarı Belediye Meclisi’nin 05/04/2021 tarih ve 4/30 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havale edilen; Adapazarı İlçesi, Papuçcular Mahallesi, 189 ada, 326 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifinin KABULÜ ile ilgili 27/04/2021 tarih ve 2021/6 sayılı Komisyon Raporu.
  2. Adapazarı Belediye Meclisi’nin 05/04/2021 tarih ve 4/29 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havale edilen; Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3327 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifinin KABULÜ ile ilgili 27/04/2021 tarih ve 2021/7 sayılı Komisyon Raporu
  3. Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesinde ve Korucuk Mahallesinde İmar Uygulaması sonucu yeni açılan ve isimlendirilmeyen cadde ve sokaklara verilecek isimler Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce belirlenmiştir. 15 Temmuz Camili Mahallesi; İmar Uygulaması sonucu yeni açılan ve isimlendirilmeyen cadde ve sokaklara verilecek isimler; 204 Nolu Cadde, 2140 Nolu Sokak, 2141 Nolu Sokak, 2142 Nolu Sokak, 2143 Nolu Sokak, 2144 Nolu Sokak, 2145 Nolu Sokak, 2146 Nolu Sokak, 2147 Nolu Sokak, 2148 Nolu Sokak, 2149 Nolu, 2150 Nolu Sokak, 2151 Nolu Sokak, 2152 Nolu Sokak, 2153 Nolu Sokak, 2154 Nolu Sokak, 2155 Nolu Sokak, 2156 Nolu Sokak, 2157 Nolu Sokak, 2158 Nolu Sokak, 2159 Nolu Sokak, 2160 Nolu Sokak, 2161 Nolu Sokak, 2162 Nolu Sokak, 2163 Nolu Sokak, 2164 Nolu Sokak, 2165 Nolu Sokak, 2166 Nolu Sokak, 2167 Nolu Sokak, 2168 Nolu Sokak, 2169 Nolu Sokak, 2170 Nolu Sokak, 2171 Nolu Sokak, 2172 Nolu Sokak ve 2173 Nolu Sokak, 2174 Nolu Sokak, 2175 Nolu Sokak, ve Korucuk Mahallesi; İmar Uygulaması sonucu yeni açılan ve isimlendirilmeyen cadde ve sokaklara verilecek isimler; 413 Nolu Cadde, 4157 Nolu Sokak, 4158 Nolu Sokak, 4159 Nolu Sokak, 4169 Nolu Sokak, 4199 Nolu Sokak, 4149 Nolu sokak olarak belirlenmiş olup söz konusu işlemlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin “n” fıkrasına göre yapılabilmesi teklifinin KABULÜ ile ilgili 22/04/2021 tarihli Hukuk Komisyonu Raporu
  4. Adapazarı İlçesi; Yağcılar Mahallesi 1423 Sokakta yapılacak olan çocuk parkına şehit ismi verilmesi için bahsi geçen park alanına Şehit Ömer ÖZDEMİR Parkı isminin verilmesi teklifinin KABULÜ ile ilgili 22/04/2021 tarihli Hukuk Komisyonu Raporu
  5. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı, Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün, 07/04/2021 Tarih ve 250.04-18195 sayılı yazısı ile yapılacak gayrimenkul satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve rayiç değer tespitlerinin yapılabilmesi için bir asil, bir de yedek üyenin bildirilmesi hususunda gerekli kararın alınabilmesi teklifi ile ilgili 08/04/2021 tarih ve 105.99-9517 sayılı yazı
  6. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz 2020 Mali Yılı İdari – Taşınır Kesin Hesabı Encümen’in 21/04/2021 tarih ve 245 sayılı kararı ile incelenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ve 41.nci maddeleri ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. maddesine göre karara bağlanması ile ilgili 26/04/2021 tarih ve 843.03-E.10861 sayılı yazı.

İlgili Haberler

- REKLAM -