Adapazarı Belediye Meclisi Toplanıyor

Adapazarı Belediye Meclisi 1 Mart 2021 Pazartesi günü saat 14:00’da 6 gündem maddesini görüşmek üzere toplanıyor.

GÜNDEM:

  1. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi, 3069 ada 1 parsel, Maltepe Mahallesi sınırları içerisinde, 661 ada 8-9 parseller, 657 ada 6-7 parseller, 951 ada 254-332 parseller ve 1006 ada 22-23 parselleri içeren 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili 24/02/2021 tarih ve 115.01.06-4451 sayılı yazı.

 

  1. Adapazarı Belediye Meclisi’nin 01/02/2021 tarih ve 2/12 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havale edilen; Adapazarı İlçesi, Örentepe Mahallesi, 2781 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin; 10m.’lik imar yolunun kuzeyde halihazırdaki mevcut yol güzergahından geçecek şekilde, güneyde ise  2781 parsel sınırlarından geçirilerek dosyası ekteki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ ile ilgili 23/02/2021 tarih ve 2021/3 sayılı Komisyon Raporu.

 

  1. Adapazarı Belediye Meclisi’nin 01/02/2021 tarih ve 2/13 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havale edilen; Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 874 Ada 1 parsel ile 875 ada 1 nolu parsel arasındaki 17m.’lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin; 17m.’lik yolun bir kısmının 3194 sayılı Kanunun 18. madde düzenlemesi bir kısmının da resmi olarak yapılan terk işlemleri sonucu kamunun eline geçmiş olması, söz konusu yolun mevcutta açık olması, imar planları açısından devamlılığının olması sebebinden dolayı REDDİ ile ilgili 23/02/2021 tarih ve 2021/4 sayılı Komisyon Raporu.

 

  1. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesinde bulunan imar uygulaması sonucu yeni açılan sokak ismi olmayan sokaklara 1421 Nolu Sokak, 1422 Nolu Sokak ve 1412 Nolu Sokak isminin verilmesi gerekmektedir. Söz konusu işlemin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin “n” fıkrasına göre yapılabilmesi teklifi ile ilgili 24/02/2021 tarih ve 622.03-4448 sayılı yazı.

 

  1. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün, Hizmet alanlarımız kapsamında bulunan Bağlar Mahallesi’nde ikamet eden Ömer DURMUŞ isimli vatandaşımız tarafından; ekte sunulan dilekçe ile adı geçen mahallede ismi mevcut olmayan sokağın isminin Şehit Mehmet DURMUŞ olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu işlemin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin ‘n’ fıkrasına göre yapılabilmesi teklifi ile ilgili 24/02/2021 tarih ve 622.03-4449 sayılı yazı.

 

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 597 ada 155 parsel nolu 702.61m² yüzölçümlü taşınmazda bulunan Adapazarı Belediyesi adına kayıtlı 4320/70261 pay/paydaya tekabül eden 43.20m² hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e fıkrası ile 75.maddesinin d fıkrası uyarınca Adapazarı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne amacı doğrultusunda ‘ Cami yapılmak üzere ‘ tahsis edilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili 24/02/2021 tarih ve 756.01-4450 sayılı yazı.

İlgili Haberler

- REKLAM -