İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İşte ‘Akıllı Şehir Sakarya’ Projeleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2019-2023 Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı (SASEP) kapsamında stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetler belirlendi.

2019-2023 Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planında (SASEP) endirek şarj ve internet noktaları, Güneş enerjisi ile aydınlatma, Yağmursuyu toplama ve sulama, Akıllı bank, Akıllı durak, insansız havaaraçları ile afetyönetimi, Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi, uygun görülen tesisler ve yerlerde güneşten elektrik enerjisi üretimi gibi projeler yer aldı.

İşte o projelerden öne çıkanlar;

Sakarya Demokrasi Meydanı

Sakarya’nın değerlerini yansıtan fonksiyonel kent mobilyaları, media mesh ekran, yeşil alan düzenlemeleri, doğal anfi, fiziki ihtiyaçların karşılanacağı strüktürler, bisiklet otoparkı, sanal şehir müzesinin de yer alacağı “Demokrasi Meydanı” otomatik yağmursuyu toplama sistemleri, aydınlatma ünitelerinin elektrik ihtiyacının karşılanacağı güneş panelleri ile akıllı şehir unsurlarıyla donatılacak.

Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi

Elektrik, elektronik ve bilgisayar teknolojileri kullanılarak oluşturulacak tahmin ve erken uyarı sistemi sayesinde hava sıcaklığı, nem, rüzgâr hızı ve yönü, güneş şiddeti, yağmur miktarı, toprak nemi/sıcaklığı vb. ölçümler yapılabilecek. Bütün bu veriler raporlanarak üreticilerin cep telefonuna gönderilecek, bu sayede ürün sahipleri gerekli önlemleri alarak olası kayıpların önüne geçebilecek.

Endirekt Şarj Ve İnternet Noktaları

Şehrin kalabalık bölgelerine yerleştirilecek endirekt internet ve şarj üniteleri güneş enerjisiyle çalışacak. Endirekt lokasyonları hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek hem de afet ve benzeri durumlarda kesintisiz enerji sağlayarak afetzedelere yardımcı olacak.

İnsansız Havaaraçları İle Afetyönetimi

AKOM bünyesine dâhil edilecek insansız hava araçları ile olası bir afet sonrası tüm şehir havadan görüntülenecek ve durum tespiti yapılarak görüntüler ilgili birimlere aktarılacak. İnsansız hava araçları sadece arama kurtarma çalışmaları ve saha ekiplerinin yönlendirilmesi amacıyla değil, afet sonrası tıbbi yardım ve gıda dağıtımı amacı ile de kullanılacak.

Güneş Enerji Sistemleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tesisleri, – Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 1. Lot Alanı – Otogar Binası – Makine İkmal Binası – Hal Binasında, güneşten elektrik enerjisi üretilmesi planlanmakta. Ayrıca şehir merkezinde bulunan durakların elektrik enerjilerinin güneşten sağlanması planlanmakta.

Akıllı Otopark

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Milli Egemenlik Caddesi’nde yer alan katlı otoparkına araç yönlendirecek ve doluluk oranını gösterecek LED’li tabelalar şehrin muhtelif yerlerine konulacak. Sistem sensörlerle çalışıp yazılım üzerinden sürekli kendini güncelleyecek.

Akıllı Duraklar

Güneş enerjili akıllı duraklarda yer alacak yolcu bilgilendirme ekranları sayesinde duraktan geçen hatlar ve otobüsün durağa varmasına kalan süre görülebilecek. Duraklarda ayrıca kiosk ekranları ve usb şarj istasyonları yer alacak.

Akıllı Bisiklet Projesi

Tahmini 24.000.000 TL bütçe ile 2023 yılı sonuna kadar mevcut bisiklet istasyon sayısının 100’e çıkarılması ve projenin ilçelere de yaygınlaştırılması.