Sözleşmeli avukat alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı Sakarya’da görev yapacak sözleşmeli avukat alacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle Sakarya’da görev yapacak Avukat pozisyonunda 1 adet sözleşmeli personel alacak.

İlan metni için tıklayınız…

İlgili Haberler

- REKLAM -