Salı, Temmuz 16, 2024

Veri Bilimi ve Öğrenme Analitiği Merkezi kuruldu

- REKLAM -
Diğer Haberler

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde, eğitimde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileriyle üretilen büyük verileri çeşitli yöntemlerle analiz etmek, eğitim içerisinde yer alan paydaşlar için anlamlı bilgilere dönüştürmek ve eğitim adına alınan tüm kararları veriye dayalı stratejiler hâline getirmek amacıyla Veri Bilimi ve Öğrenme Analitiği Merkezi (VAM) kuruldu.

Bu kapsamda VAM; eğitimde veri bilimi ve öğrenme analitiği alanlarında, ulusal ve uluslararası alanlarda inceleme, araştırma ve uygulamalar yaparak eğitim çalışmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Eğitim kurumlarının kaynak ve kapasitelerinin belirlenmesi için veri analiz çalışmaları yaparak bu kaynak ve kapasitelere ait sonuçları, kurum planlarına ve işleyişlerine katkı verecek şekilde politika geliştirme çalışmalarına dönüştürecektir. Bu analizlerde, veri bilimi ve öğrenme analitiğinin çeşitli bileşenleri kullanılacaktır.

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bu merkezin oluşturulma ve kurulum sürecinin on iki ay süren dikkatli bir araştırma, tasarım ve planlamayla gerçekleştirildiğini belirtti. Durmuş, “Süreçte, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Danışmanları Dr. Gökhan Yücel ve Dr. Okan Çoban, değerli fikirleriyle katkı vererek bu süreci takip etmişlerdir. Bunun yanında, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı ile MEB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yönetici ve uzmanları ile bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca ülkemizin önde gelen altı büyük üniversitesinin konuyla ilgili akademisyenlerinden Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. Şule Alan’ın, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Cemaloğlu’nun; Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Aydın’ın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsmail İşeri’nin; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Burçin Hamutoğlu’nun; Sakarya Üniversitesi’nden Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nejat Yumuşak’ın ve tüm dekanlık öğretim üyelerinin uzman görüşlerine başvurulmuştur. Bununla beraber eğitime katkı veren sivil toplum örgütleri  ile iş birliğine gidilmiştir.

Tüm bu süreçlerin sonucunda, VAM yönergesi hazırlanmış ve Sakarya Üniversitesi ile VAM’a yönelik eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sağlanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokol çerçevesinde yer almış olmuştur. VAM ekibinde görevlendirilen öğretmenlerle birlikte toplamda kırk yönetici ve öğretmenimize yönelik, veri bilimi ve öğrenme analitiği araçları, veri madenciliği, istatistik, programlama dili vb. konularda,  altmış saati teorik uygulama ve yirmi dört saati danışmanlık hizmeti olmak üzere toplam seksen dört saatlik eğitime başlanmıştır. Eğitimlerin uygulama ve atölye çalışmalarına ek olarak uzaktan eğitimlerle de sürdürülmesine karar verilmiştir.” dedi.

Durmuş çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

- REKLAM -
spot_img

Yusuf Alemdar 15 Temmuz gecesini anlattı: ‘Hainlerin saçtığı karanlık Sakarya’nın destanıyla aydınlandı’

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yazılan demokrasi zaferi, Sakarya’da yine aynı meydanda aynı ruhla canlandı. Çark Caddesi’nde kol...