Büyükşehir bürokratları uyardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bürokratları 2019 yılı faaliyet raporunda birimlerinin faaliyetleri ile ilgili öneri ve alınması gereken tedbirleri ortaya koydu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından hazırlanan öneri ve alınması gereken tedbirleri arasında, ‘Harcama birimleri; performans hedeflerini belirlerken iyi hesaplamalar yapmalı ve daha gerçekçi davranmalıdırlar’, ‘Kurum personelinin öneri ve şikâyetlerini iletebilmelerinin desteklenmesi’ ve ‘Longoz gibi sulak ve yeşil alanların bu özelliklerini kaybetmesine veya azalmasına neden olan faaliyetlerin engellenmesi’ maddeleri dikkat çekti.

İşte o öneri ve tedbirler

• Harcama birimleri; performans hedeflerini belirlerken iyi hesaplamalar yapmalı ve daha gerçekçi davranmalıdırlar.

• Çevre denetim süreçlerinde ilçe belediyelerinle koordinasyonun sağlanması

• Denetim süreçlerinde yeterli sayıda personel ve ekipman temini

• Resmi kurumların hafriyat toprağı sahası ilan edilecek alanlar ile ilgili talep ettikleri ücretleri düşürmeleri sağlanmalıdır

• Denetim süreçlerinde kolluk kuvvetlerinin niceliğinin, niteliği arttırılması

• Gürültü haritaları ve eylem planlarının hazırlanması için yeterli ödeneğin ayrılması

• Kömür denetimlerinde kolluk kuvvetleri ile görev paylaşımı yapılması

• Çevre problemlerini azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik desteklerden faydalanma düzeyinin arttırılması

• Bölgede faaliyette bulunan taşocağı envanteri için ilgili kurum bilgilerinin temin edilmesi, uygun işletim koşullarının incelenmesi ve fizibilite raporunun hazırlanması

• Ölçüm istasyonlarından elde edilen hava kalitesi verilerin incelenmesi, hava kirliliğine sebep olan parametrelerin belirlenmesi, belirlenen parametrelere dair kaynakların belirlenmesi (sanayi, ulaşım, ısınma vb) ve eylem planlarının hazırlanması, hazırlanan eylem planları için ilgili kurumların sürece dahil edilmesi,

• Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması

• Kentsel tasarım projelerinin ilçe bazında üretilmesi

• Doğal sit alanlarında uygulama imar planlarının yapılması

• Kaynarca, Kocaali, Karasu arası sahil kullanımının geliştirilmesi için sahil güzergâhı boyunca işgallerin kaldırılarak tek bir parça olarak halkın kullanımına açılmasının sağlanması, sahilin temizliğinin sürekli olarak sağlanması

• Çalışanların görevlerinin gerektirdiği yetkinlik düzeylerine sahip olması için mevcut yetkinlik açığının hizmet içi eğitimlerle giderilmesine; personele yönelik olarak her sene düzenlenen hizmet içi eğitim ihtiyaçları anketiyle de eğitim konularının tespit edilmesine devam edilmelidir.

• Nitelikli personele ihtiyaç duyulan birimlere personel istihdam edilmesi ve birimlerde ihtiyaç fazlası olan personellerin başka birimlerde değerlendirilmesi

• Kurum personelinin öneri ve şikâyetlerini iletebilmelerinin desteklenmesi

• Belediye hizmetlerinin sunumuna ve karar alma süreçlerine önemli paydaşları katacak yeni yöntemlerin geliştirilmesi

• Longoz gibi sulak ve yeşil alanların bu özelliklerini kaybetmesine veya azalmasına neden olan faaliyetlerin engellenmesi

• Yaylalardaki kontrolsüz yapılaşmanın durdurularak yaylaların kamu eliyle doğal malzemelerden yapılacak yapılar ile turizme kazandırılması

• Zemin etütlerin ciddi anlamda yaptırılarak riskli alanların belirlenmesi planlamada bu kriterlere dikkat edilerek yerleşim alanlarının risksiz yapılaşma alanlarına yönlendirilmesinin sağlanması

• Güvenli ve düzgün yapılaşmanın sağlanması

• Tarım alanlarının korunmasına yönelik üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması

• Araç trafiğine uygun yolların açılmasını sağlayarak araç trafiğinin rahatlatılması, yaya trafiğinin yoğun olduğu yerleri ana arter yolu olarak kullanılmaması

• Toplu taşımayı özendirecek çalışmalar, projeler yaparak araç kullanımının azaltılması

• Drenaj kanallarının temizlenmesi, tarımsal sulamanın artırılması

İlgili Haberler

- REKLAM -