Erenler Belediyesi 142 daireyi satışa çıkardı

Erenler Belediyesi’ne ait 142 daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satılacak.

İşte Detaylar;

Mülkiyeti Belediyemize ait muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı, 2. Etap 1. Kısımda bulunan 142 adet Daire 25.08.2020 tarihinde saat 10:00 da, tabloda belirtilen satış sırasına göre Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.

İlgili Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlgili Adres : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA
İlgili Telefon ve Faks : 0264 241 48 00 (3 Hat) – 0264 241 48 73
İhale Şartnamesi : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

 1. Gerçek Kişiler
  1. İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.
  2. İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.
  3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
  4. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
  5. Tebligat Adres Beyanı
  6. Erenler Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.
 2. Tüzel Kişiler
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
  3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
  4. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
  5. Tebligat Adres Beyanı
  6. Erenler Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü, ihale saatine kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. Satışı yapılacak konutlar için aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere, satış bedeli üzerinden net alanı 150 m² altındakiler daireler için %1, net alanı 150 m² üzerindeki daireler için %8 oranında KDV alınacaktır. İhale günü satılamayan daireler, istekli çıkması halinde her hafta tatile rastlamayan Salı günü “Açık Teklif Usulü” ile satılacaktır.
Keyfiyet ilan olunur.

SIRA NOBLOK NODAİRE ADIDAİRE ALANI m²TİPMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
(%3)
KDV
1A1 Blok1 Nolu Triplex Daire1773+1280.000,00 ₺₺8.400,001%
2A1 Blok2 Nolu Triplex Daire1924+1350.000,00 ₺₺10.500,008%
3A1 Blok3 Nolu Triplex Daire1774+1310.000,00 ₺₺9.300,001%
4A1 Blok4 Nolu Triplex Daire1923+1297.500,00 ₺₺8.925,001%
5A1 Blok5 Nolu Triplex Daire1773+1280.000,00 ₺₺8.400,001%
6A1 Blok6 Nolu Dublex Daire801+1150.000,00 ₺₺4.500,001%
7A1 Blok7 Nolu Dublex Daire801+1145.000,00 ₺₺4.350,001%
8A1 Blok8 Nolu Triplex Daire1773+1270.000,00 ₺₺8.100,001%
9A1 Blok9 Nolu Dublex Daire1332+1230.000,00 ₺₺6.900,001%
10A1 Blok10 Nolu Triplex Daire1923+1292.500,00 ₺₺8.775,001%
11A1 Blok11 Nolu Triplex Daire1773+1270.000,00 ₺₺8.100,001%
12A2 Blok1 Nolu Dublex Daire801+1150.000,00 ₺₺4.500,001%
13A2 Blok2 Nolu Triplex Daire1773+1280.000,00 ₺₺8.400,001%
14A2 Blok3 Nolu Triplex Daire1923+1297.500,00 ₺₺8.925,001%
15A2 Blok4 Nolu Triplex Daire1774+1310.000,00 ₺₺9.300,001%
16A2 Blok5 Nolu Triplex Daire1924+1350.000,00 ₺₺10.500,008%
17A2 Blok6 Nolu Triplex Daire1773+1280.000,00 ₺₺8.400,001%
18A2 Blok7 Nolu Dublex Daire1252+1225.000,00 ₺₺6.750,001%
19A2 Blok8 Nolu Triplex Daire1773+1270.000,00 ₺₺8.100,001%
20A2 Blok9 Nolu Triplex Daire1923+1292.500,00 ₺₺8.775,001%
21A2 Blok10 Nolu Dublex Daire1332+1230.000,00 ₺₺6.900,001%
22A2 Blok11 Nolu Triplex Daire1773+1270.000,00 ₺₺8.100,001%
23A2 Blok12 Nolu Dublex Daire801+1145.000,00 ₺₺4.350,001%
24A3 Blok1 Nolu Dublex Daire1252+1235.000,00 ₺₺7.050,001%
25A3 Blok2 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
26A3 Blok3 Nolu Triplex Daire1923+1295.000,00 ₺₺8.850,001%
27A3 Blok4 Nolu Dublex Daire1332+1250.000,00 ₺₺7.500,001%
28A3 Blok5 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
29A3 Blok6 Nolu Dublex Daire801+1145.000,00 ₺₺4.350,001%
30A3 Blok7 Nolu Dublex Daire801+1150.000,00 ₺₺4.500,001%
31A3 Blok8 Nolu Triplex Daire1773+1280.000,00 ₺₺8.400,001%
32A3 Blok9 Nolu Triplex Daire1923+1297.500,00 ₺₺8.925,001%
33A3 Blok10 Nolu Triplex Daire1774+1310.000,00 ₺₺9.300,001%
34A3 Blok11 Nolu Triplex Daire1924+1350.000,00 ₺₺10.500,008%
35A3 Blok12 Nolu Triplex Daire1773+1280.000,00 ₺₺8.400,001%
36A4 Blok1 Nolu Dublex Daire801+1145.000,00 ₺₺4.350,001%
37A4 Blok2 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
38A4 Blok3 Nolu Dublex Daire1332+1250.000,00 ₺₺7.500,001%
39A4 Blok4 Nolu Triplex Daire1923+1295.000,00 ₺₺8.850,001%
40A4 Blok5 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
41A4 Blok6 Nolu Dublex Daire1252+1235.000,00 ₺₺7.050,001%
42A4 Blok7 Nolu Triplex Daire1773+1280.000,00 ₺₺8.400,001%
43A4 Blok8 Nolu Triplex Daire1924+1350.000,00 ₺₺10.500,008%
44A4 Blok9 Nolu Triplex Daire1774+1310.000,00 ₺₺9.300,001%
45A4 Blok10 Nolu Triplex Daire1923+1297.500,00 ₺₺8.925,001%
46A4 Blok11 Nolu Triplex Daire1773+1280.000,00 ₺₺8.400,001%
47A4 Blok12 Nolu Dublex Daire801+1150.000,00 ₺₺4.500,001%
48B1 Blok1 Nolu Triplex Daire1773+1270.000,00 ₺₺8.100,001%
49B1 Blok2 Nolu Dublex Daire1252+1225.000,00 ₺₺6.750,001%
50B1 Blok3 Nolu Dublex Daire1332+1230.000,00 ₺₺6.900,001%
51B1 Blok4 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
52B1 Blok5 Nolu Dublex Daire1252+1235.000,00 ₺₺7.050,001%
53B1 Blok6 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
54B1 Blok7 Nolu Triplex Daire1923+1295.000,00 ₺₺8.850,001%
55B1 Blok8 Nolu Dublex Daire1252+1235.000,00 ₺₺7.050,001%
56B2 Blok1 Nolu Dublex Daire1252+1235.000,00 ₺₺7.050,001%
57B2 Blok2 Nolu Triplex Daire1923+1295.000,00 ₺₺8.850,001%
58B2 Blok3 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
59B2 Blok4 Nolu Dublex Daire1252+1235.000,00 ₺₺7.050,001%
60B2 Blok5 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
61B2 Blok6 Nolu Dublex Daire1332+1230.000,00 ₺₺6.900,001%
62B2 Blok7 Nolu Dublex Daire1252+1225.000,00 ₺₺6.750,001%
63B2 Blok8 Nolu Triplex Daire1773+1270.000,00 ₺₺8.100,001%
65B3 Blok1 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
64B3 Blok2 Nolu Dublex Daire1252+1225.000,00 ₺₺6.750,001%
66B3 Blok3 Nolu Dublex Daire1332+1230.000,00 ₺₺6.900,001%
67B3 Blok4 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
68B3 Blok6 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
69B3 Blok7 Nolu Triplex Daire1923+1295.000,00 ₺₺8.850,001%
70B3 Blok8 Nolu Dublex Daire1252+1235.000,00 ₺₺7.050,001%
71B4 Blok1 Nolu Dublex Daire1252+1235.000,00 ₺₺7.050,001%
72B4 Blok2 Nolu Triplex Daire1923+1295.000,00 ₺₺8.850,001%
73B4 Blok3 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
74B4 Blok4 Nolu Dublex Daire1252+1235.000,00 ₺₺7.050,001%
75B4 Blok5 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
76B4 Blok6 Nolu Dublex Daire1332+1230.000,00 ₺₺6.900,001%
77B4 Blok7 Nolu Dublex Daire1252+1225.000,00 ₺₺6.750,001%
78B4 Blok8 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
79C1 Blok1 Nolu Dublex Daire801+1130.000,00 ₺₺3.900,001%
80C1 Blok2 Nolu Triplex Daire1773+1265.000,00 ₺₺7.950,001%
81C1 Blok3 Nolu Triplex Daire1923+1290.000,00 ₺₺8.700,001%
82C1 Blok4 Nolu Triplex Daire1774+1300.000,00 ₺₺9.000,001%
83C1 Blok5 Nolu Triplex Daire1924+1335.000,00 ₺₺10.050,008%
84C1 Blok6 Nolu Triplex Daire1923+1290.000,00 ₺₺8.700,001%
85C1 Blok7 Nolu Dublex Daire1252+1220.000,00 ₺₺6.600,001%
86C1 Blok8 Nolu Dublex Daire801+1130.000,00 ₺₺3.900,001%
87C1 Blok9 Nolu Dublex Daire801+1140.000,00 ₺₺4.200,001%
88C1 Blok10 Nolu Triplex Daire1773+1270.000,00 ₺₺8.100,001%
89C1 Blok11 Nolu Dublex Daire1332+1230.000,00 ₺₺6.900,001%
90C1 Blok12 Nolu Triplex Daire1773+1270.000,00 ₺₺8.100,001%
91C1 Blok13 Nolu Triplex Daire1923+1292.500,00 ₺₺8.775,001%
92C1 Blok14 Nolu Dublex Daire1252+1225.000,00 ₺₺6.750,001%
93C1 Blok15 Nolu Triplex Daire1924+1340.000,00 ₺₺10.200,008%
94C1 Blok16 Nolu Dublex Daire801+1140.000,00 ₺₺4.200,001%
95C2 Blok1 Nolu Dublex Daire801+1145.000,00 ₺₺4.350,001%
96C2 Blok2 Nolu Triplex Daire1924+1345.000,00 ₺₺10.350,008%
97C2 Blok3 Nolu Dublex Daire1252+1235.000,00 ₺₺7.050,001%
98C2 Blok4 Nolu Triplex Daire1923+1295.000,00 ₺₺8.850,001%
99C2 Blok5 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
100C2 Blok6 Nolu Dublex Daire1332+1250.000,00 ₺₺7.500,001%
101C2 Blok7 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
102C2 Blok8 Nolu Dublex Daire801+1145.000,00 ₺₺4.350,001%
103C2 Blok9 Nolu Dublex Daire801+1130.000,00 ₺₺3.900,001%
104C2 Blok10 Nolu Dublex Daire1252+1220.000,00 ₺₺6.600,001%
105C2 Blok11 Nolu Triplex Daire1923+1290.000,00 ₺₺8.700,001%
106C2 Blok12 Nolu Triplex Daire1924+1335.000,00 ₺₺10.050,008%
107C2 Blok13 Nolu Triplex Daire1774+1300.000,00 ₺₺9.000,001%
108C2 Blok14 Nolu Triplex Daire1923+1290.000,00 ₺₺8.700,001%
109C2 Blok15 Nolu Triplex Daire1773+1265.000,00 ₺₺7.950,001%
110C2 Blok16 Nolu Dublex Daire801+1130.000,00 ₺₺3.900,001%
111C3 Blok1 Nolu Dublex Daire801+1130.000,00 ₺₺3.900,001%
112C3 Blok2 Nolu Triplex Daire1773+1265.000,00 ₺₺7.950,001%
113C3 Blok3 Nolu Triplex Daire1923+1290.000,00 ₺₺8.700,001%
114C3 Blok4 Nolu Triplex Daire1774+1300.000,00 ₺₺9.000,001%
115C3 Blok5 Nolu Triplex Daire1924+1335.000,00 ₺₺10.050,008%
116C3 Blok6 Nolu Triplex Daire1923+1290.000,00 ₺₺8.700,001%
117C3 Blok7 Nolu Dublex Daire1252+1220.000,00 ₺₺6.600,001%
118C3 Blok8 Nolu Dublex Daire801+1130.000,00 ₺₺3.900,001%
119C3 Blok9 Nolu Dublex Daire801+1145.000,00 ₺₺4.350,001%
120C3 Blok10 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
121C3 Blok11 Nolu Dublex Daire1332+1250.000,00 ₺₺7.500,001%
122C3 Blok12 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
123C3 Blok13 Nolu Triplex Daire1923+1295.000,00 ₺₺8.850,001%
124C3 Blok14 Nolu Dublex Daire1252+1235.000,00 ₺₺7.050,001%
125C3 Blok15 Nolu Triplex Daire1924+1345.000,00 ₺₺10.350,008%
126C3 Blok16 Nolu Dublex Daire801+1145.000,00 ₺₺4.350,001%
127C4 Blok1 Nolu Dublex Daire801+1145.000,00 ₺₺4.350,001%
128C4 Blok2 Nolu Triplex Daire1924+1345.000,00 ₺₺10.350,008%
129C4 Blok3 Nolu Dublex Daire1252+1235.000,00 ₺₺7.050,001%
130C4 Blok4 Nolu Triplex Daire1923+1295.000,00 ₺₺8.850,001%
131C4 Blok5 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
132C4 Blok6 Nolu Dublex Daire1332+1250.000,00 ₺₺7.500,001%
133C4 Blok7 Nolu Triplex Daire1773+1275.000,00 ₺₺8.250,001%
134C4 Blok8 Nolu Dublex Daire801+1145.000,00 ₺₺4.350,001%
135C4 Blok9 Nolu Dublex Daire801+1130.000,00 ₺₺3.900,001%
136C4 Blok10 Nolu Dublex Daire1252+1220.000,00 ₺₺6.600,001%
137C4 Blok11 Nolu Triplex Daire1923+1290.000,00 ₺₺8.700,001%
138C4 Blok12 Nolu Triplex Daire1924+1335.000,00 ₺₺10.050,008%
139C4 Blok13 Nolu Triplex Daire1774+1300.000,00 ₺₺9.000,001%
140C4 Blok14 Nolu Triplex Daire1923+1290.000,00 ₺₺8.700,001%
141C4 Blok15 Nolu Triplex Daire1773+1265.000,00 ₺₺7.950,001%
142C4 Blok16 Nolu Dublex Daire801+1130.000,00 ₺₺3.900,001%

İlgili Haberler

- REKLAM -