Pazartesi, Eylül 20, 2021

O haberin tekzipi 5 yıl sonra yayınlandı

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ile ilgili Cumhuriyet Gazetesinin 17/03/2015 tarihli nüshasının ilk sayfasında yayınlanan “Kent yerine kendileri dönüştü” başlıklı yazısı ile ilgili “Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması nedeniyle 5187 Sayılı Yasanın 18/son maddesi uyarınca masrafların yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının tirajı yüz binin üzerinde olan iki gazetede ilan şeklinde yayımlanmasına karar verdi.

Mahkemece yayınlana ilanda ‘Cumhuriyet Gazetesinin 17/03/2015 tarihli nüshasının ilk sayfasında yayınlanan “Kent yerine kendileri dönüştü” başlıklı yazı nedeniyle Sakarya 1.Sulh Ceza Hakimliği’nin 15/04/2015 tarih ve 2015/797 değişik iş sayılı kararı ile düzeltme ve cevabın yayınlanmasına karar verildiği, itiraz üzerine Sakarya 2.Sulh Ceza Hakimliği’nin 07.05.2015 tarih, 2015/932 D.iş sayılı kararı ile itirazın reddine dair karar verilmesine rağmen Düzeltme ve Cevabın Yayımlanmaması nedeniyle;
Sanık CAN DÜNDAR hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda verilen 16.05.2019 tarih ve 2018/320 esas, 2019/228 karar sayılı ilamın 3 numaralı bendinde “Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması nedeniyle 5187 Sayılı Yasanın 18/son maddesi uyarınca masrafların yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının tirajı yüz binin üzerinde olan iki gazetede ilan şeklinde yayımlanmasına” karar verilmiş olup, verilen işbu karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16.Ceza Dairesi’nin 20.02.2020 tarih, 2019/5066 esas 2020/975 karar sayılı ilamı ile kesinleşmiş olmakla; Aşağıdaki düzeltme ve cevap yazısı İLAN OLUNUR. 17/07/2020’ ifadeleri yer aldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yayınlanması kararı alınan Düzeltme ve Cevap metninde şu ifadeler yer aldı;

DÜZELTME VE YANIT METNİDİR

Sakarya Valisi Hüseyin Avni COŞ’ un Avukatlarından

CEVAP ve DÜZELTME

Müvekkilimiz ve dahi Sakarya Valisi Sayın Hüseyin Avni COŞ hakkında gazetenizin ve gazetenize bağlı internet sitenizin 16.03.2015 Tarihli yayınında-yayımında yer alan “İşte ‘Merkez Evler’in çok özel malikleri” başlıklı yazıda, suç isnat edici, gerçeklikle alakası olmayan ve iftira niteliği taşıyan bir haber söz konusudur. Basın meslek ilkeleri uyarınca bir iddianın doğruluğunu evvela araştırıp, haberin öznesi ile de görüştükten sonra haber yapmanız gerekirken, tek yanlı bilgilerle haber yapmanız ve yanlışlık olabileceği endişesi ile müvekkilimizden bilgi istememeniz etki bir davranış değildir. Kaldı ki yayınlamış olduğunuz haberde kamuoyunu yanıltmaya ve müvekkilimizi toplum nezdinde küçük düşürüp karalamaya yönelik yayın yapmanız Türk Medeni Kanunu 24 ve 25.maddelerine açıkça aykırıdır. Müvekkilimin çoklu ortaklık ile mülkiyetini edindiği daire herkes için belirlenen genel fiyat listesi üzerinden, her vatandaşa tanınan hak çerçevesinde satın alınmıştır. Herhangi bir imtiyaz elde edilmemiştir. Satın alınan konutun edinildiği bedel kayıtlarda mevcuttur. Bu edinim bedeli piyasanın rayiç bedelinin altında da değildir. Müvekkilimin de ortaklı olarak edindiği konutu hangi şartlarda ve nasıl satın aldığı belgelerle ispat edilebilecek durumdadır. Ayrıca Adapazarı’ndaki soruşturma ile uzun yıllar sonra her vatandaşın sahip olduğu şartlar çerçevesinde yapılan daire alımı arasında herhangi bir ilişki yoktur.
Tüm bu reel gerçekler göz önünde iken ve ufak bir araştırma ile belge ve bilgilere erişim imkanı var iken müvekkilime yasa ve kanunlara aykırı belli bir menfaat karşılığı “maliyetine, çok ucuz konut satışı yapılmış” gibi haber yayınlamak tarafsız basın ahlakına uygun değildir.
İşbu beyanımıza neticeden anılan haberde yer alan iddia ve isnatların tamamı gerçek dışı olup, yapılan habere ve iş bu haberin müvekkilimizin kişilik haklarına vermiş olduğu zarara binaen sorumlular hakkında yasal takibat yapılacağını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.03.04.2015

Cevap ve Düzeltme Hakkını Talep Eden Hüseyin Avni COŞ Vekili
Av.Erhan DURSUN

İlgili Haberler

- REKLAM -