Salı, Temmuz 27, 2021

O İş Merkezi nasıl yıkılacak?

2017 yılında Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün riskli yapı olarak tespit ettiği Cumhuriyet Mahallesi Kolağası Sokak’ta bulunan Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi ve muhtelif dükkanların bulunduğu yapının yıkım ihalesi 3 Haziran 2020 tarihinde Adapazarı Belediyesi tarafından yapıldı.

Peki İş Merkezinin yıkımı nasıl yapılacak, yıkımda hangi yöntem kullanılacak, yıkım işi ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek… Yıkım ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Adapazarı Belediyesi önündeki iş merkezinin yıkım işi patlayıcı madde kullanılmadan, Seçici Yıkım Tekniğiyle yapılacak.

Yıkımdan önce yapı üzerindeki pencere, kapı, çatı malzemeleri, cam vb. ile yıkımdan sonra meydana gelecek her türlü yapısal atığın kullanımı şantiye sahasından uzaklaştırılmak yüklenicinin sorumluluğunda olacak.

Seçici yıkım tekniği ile yıkılan yapıdan geri dönüşümü mümkün olan ya da halen işlevini yitirmemiş, mevcut haliyle kullanılabilecek elemanları kazanabilmek için yapım aşamasında takip edilen yolun tersi bir söküm yöntemi izlenecek.

Seçici yıkım ;

· Tehlikeli atıkların kaldırılması (florasan,….vb.),

· Çatı, mobilya, dolap, kapı ve pencerelerin kaldırılması,

· Seramik malzemenin (mermer fayansların mümkünse kırılmadan sökülmesi) kaldırılması,

· Metal malzemenin kaldırılması,

· Döşeme Kaplamalarının (parke, halı, pvc döşeme vb.) kaldırılması,

· İzolasyon malzemeleri (taş yünü, cam yünü vb.) kaldırılması

· Alçı malzemelerinin (alçı levha, gaz beton ) kaldırılması,

· Bina içindeki tesisat malzemelerinin (kalorifer peteği, musluk, lavabo vb.) kaldırılması,

· Elektrik malzemelerinin (pano, kablolar, vb.) kaldırılması,

· Tuğla ve diğer duvar malzemesinin kaldırılması vb. safhaları kapsayacak.

Yukarıda sıralanan bütün malzemeler uygun söküm yöntemiyle sökülerek şantiyeden uzaklaştırılacak. Belirtilen bu malzemeler seçici yıkım ile sökülüp kaldırılmadan betonarme elemanların yıkımına başlanmayacak. Seçici yıkım tekniği ile çıkan tüm malzeme vb yükleniciye ait olacak ve Adapazarı Belediyesi’ne herhangi bir malzeme vb verilmeyecek.

Bina etrafında binanın yıkımına teknik olarak engel teşkil edecek herhangi bir şey (çevre duvarı, bahçe kapısı, ağaç vb.) üzerinde İdarenin izni alındıktan sonra gerekli işlem yapılacak.

Yüklenici, uygulamalar sırasında ortaya çıkan ve kullanımı Yüklenici tarafından mümkün olmayan/kendi tasarrufunda kullanmak istemediği yıkım ve söküm artığı malzemeleri ve enkaz parçalarını Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yerlere ya da özel döküm sahalarına naklederek dökecek. Bu iş için İdare tarafından Yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecek.

Yıkılan yapıdan çıkan her türlü yıkım atığı, taşınarak götürülecek ve tretuvar (kırmızı kotta) kotunda yıkım yeri temiz ve düzgün hale getirilmiş (stabilize) bir şekilde bırakılacak. Ayrıca enkazın nakliyesi sırasında çalışma alanı dışında meydana gelecek kirlenmelerden, bozulmalardan tamamen Yüklenici sorumlu olacak. Bu iş için İdare tarafından Yükleniciye herhangi bir bedel ödemeyecek.

Yıkılacak yapıda bodrum kat bulunduğundan, bodrum katın yıkımı esnasında, yapının iki cephesinde yol ve bir cephesinde meydan bulunduğundan dolayı, olası toprak kayması, akma, aktif etkiye geçme vb. olumsuz olayların önüne geçmek amacıyla, yüklenici tarafından yıkım yapılacak yapının en az 3 cephesinde palplanş uygulaması yapılması gerekebilir. Yüklenici doğabilecek her türlü olumsuz durumlara karşı idareden onay beklemeden tüm güvenlik önlemlerini alması zorunlu olacak. Ayrıca bu iş için İdare tarafından yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecek. Herhangi bir önlem alınmadan yıkım/kazı yapıldığı taktirde, altyapı kurumlarına ait (elektrik,su,doğalgaz,telekom vb.) tesisatlara ve yol üst yapı kaplamalarına (asfalt, andezit, bazalt vb.) zarar verildiğinde, oluşan tüm maddi zararın yüklenici tarafından karşılanacak ve Adapazarı Belediyesi sorumlu olmayacak.

Yıkım atıklarının yıkım alanından döküm sahasına nakli için, ilgili kurumlardan yüklenici izin alacak.

Yıkım Ruhsatları ilgili kurumlardan yüklenici tarafından alınacak. Bu iş için Adapazarı Belediyesi tarafından Yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecek.

Demirli ve demirsiz inşaat patlayıcı madde kullanılmadan uygun türde yıkım aletleri kullanılarak yıkılacak, söz konusu yıkım işine inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil olacak.

Yıkım işi sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminden sonra 25 (Yirmibeş) takvim günü içinde tamamlanacak.

İlgili Haberler

- REKLAM -