İşte Kültür Sanat Etkinlikleri açısından Sakarya’nın durumu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hazırladığı 2020-2024 Stratejik Planında Büyükşehir bürokratları Sakaryanın Kültür Sanat Etkinlikleri açısından güçlü, zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini ortaya koydu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında çeşitli sosyal grupların kültür sanat etkinliklerine dair çekince ve hassasiyetleri ile yine çeşitli kişi ve grupların kültür sanat faaliyetlerinden nemalanması, çıkar sağlamak istemeleri tehdit olarak görülürken, personel yetersizliği ve fiziksel şartların (mekân, teknolojik alt yapı, etkinliklerin duyurusu) eksikliğinden dolayı kültür sanat etkinlik sayısının arttırılamaması zayıf yön olarak görüldü.

İşte Kültür Sanat Etkinlikleri açısından Sakarya’nın durumu

Güçlü yönleri

 • Nitelikli kültür sanat programlarının bütçede öz kaynak kullanımı ile yapılması
 • Teknolojik yeniliklere adaptasyon ile tasarımda özgünlük ve etkin sosyal medya kullanımı
 • Nitelikli hizmet ve strateji geliştirerek şehrin kültür sanat ihtiyaçlarına ve çeşitli sosyal grupların ilgilerine uygun etkinlik yönetimi
 • Nitelikli personel ile çeşitli kültür sanat insanı ve kurumu ile iş birlikleri sağlama

Zayıf Yönler

 • Yüksek maliyetli etkinlik için bütçe yetersizliği
 • Geniş katılımlı etkinlikler (konser, tiyatro vb.) ile ulusal ve uluslararası fuar etkinlikleri için açık ve kapalı mekân eksikliği
 • Personel yetersizliği ve fiziksel şartların (mekân, teknolojik alt yapı, etkinliklerin duyurusu) eksikliğinden dolayı kültür sanat etkinlik sayısının arttırılamaması
 • Diğer kurum ve kuruluşlarla etkin iş birliği eksikliği

Fırsatlar

 • Sakarya’nın hali hazırdaki sosyokültürel çeşitliliğinin yaşanan göçlerle artarak şehrin kültürel dokusuna katkı yapması ve şehrin kültür sanata olan ilgisi
 • Merkezi hükümet ile eşgüdümlü çalışmalar yapılabiliyor olması
 • Şehirde uluslararası bağlantıları ve yüksek öğrenci popülasyonuna sahip iki üniversite bulunmasıyla birlikte şehrin genç ve dinamik popülasyonu
 • Ulusal ve uluslararası alanda kültür sanatta yaşanan olumlu gelişmeler ile devletin kültür sanata yatırım ve teşvikleri
 • Kurum çalışanlarının tecrübeli ve dinamik olması ile yeni gelişmelere kolay ve hızlı adaptasyonu sayesinde kurumun kültür sanat kurumları içerisinde iyi bir imaja sahip olması

Tehditler

 • Farklı sosyal grupların kültür sanat etkinliklerine dair çekince ve hassasiyetleri ile tercihlerinde görülen farklılıklar
 • Ülke geneli ve kurum içi bütçe ve ekonomik sıkıntılar
 • İnsanların popülist olan alanlara ilgisi ile etkinlilerin belirli alanlara kayması (Tiyatro, Konser, vb.)
 • Çeşitli sosyal grupların kültür sanat etkinliklerine dair çekince ve hassasiyetleri ile yine çeşitli kişi ve grupların kültür sanat faaliyetlerinden nemalanması, çıkar sağlamak istemeleri

Kaynak: https://marmarabasin.com/genel/kultur-sanat-etkinlikleri-acisindan-sakaryanin-durumu-149746.htm

İlgili Haberler

- REKLAM -