Sakarya’da Hava Kirliliğinin Azaltılması için neler yapılacak?

Sakarya Temiz Hava Eylem Planı 2020–2024 yıllarını kapsayacak şekilde revize edildi.

Sakarya Temiz Hava Eylem Planı’nın Durum Analizi bölümünde, Marmara Bölgesi’nin gelişen illeri arasında yer alan Sakarya’nın; önemli bir ticaret, ulaşım ve sanayi şehri olarak hızla gelişmekte ve büyümekte olduğu, mevcut hızlı büyüme ile birlikte birçok çevresel problemlerin oluşmasının kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkacağı, hava kirliliğinin azaltılması için belirlenen önlemlere sahip çıkılmaz ise kısa ve uzun vadede geri dönüşü olacak ve zararı telafi edilemeyecek sağlık sorunlarına yol açılacağı belirtildi.

Sakarya Temiz Hava Eylem Planındaki, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyeye ait toplu taşıma araçlarında LPG/LNG veya elektrikli sistemlerin kullanımına kademeli olarak geçişin planlanması, trafikten kaynaklanan egzoz kirliliğinin azaltılması için şehir merkezine araç girişini azaltacak alternatif güzergah belirlenmesine yönelik çalışma yapılması, toplu taşıma araçlarını teşvik edici çalışmalar yapılması, mevcut bisiklet yollarına ilave yeni bisiklet yolları ve raylı sistem projelerinin hazırlanması ve Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İlçe Belediyeleri tarafından kent merkezindeki gecekonduların kentsel dönüşümünün sağlanması hususundaki önlemler dikkat çekti.

Sakarya’da kirliliği azaltmak için uygulanacak önlemler ve detayları;

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Eylemleri

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında izne tabi faaliyetleri yürüten işletmelerin “hava emisyonu” konulu “Çevre İzin” lerini almalarının sağlanması, “Çevre İzni” olmayan tesislerin çalışmasına izin verilmemesi.

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından maden sektöründe (taş ocağı, hazır beton vb.) kapalı sistem üretim yapılması.

İlçe belediyeleri tarafından küçük sanayi sitelerinde atıkların yakıt olarak kullanılmasının önlenmesi için Belediyelerce takibinin yapılması.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından Sanayi kaynaklı hava kirliliği riski oluşturabilecek işletmelerin broşür, kitap afiş gibi eğitici materyallerle bilgilendirilmesi

Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Eylemleri

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler tarafından ilimizdeki konutlar, işyerleri ve sanayi tesislerinde doğalgazın kullanımının ve güneş enerjisi, jeotermal enerji, ısı pompaları ve benzeri alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik edecek çalışmalar yapılması.

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Isıl gücü yüksek, kül ve kükürt oranı düşük kömür kullanımı sağlanması.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak kömür kullanımının engellenmesi, ilçe girişlerinde kömür kontrolü, kömür satış noktalarının denetimi ve iyileştirilmesi, katı yakıt kalitesinin kontrolü amacı ile katı yakıt satıcılarının denetimlerinin arttırılması.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tüketicilerin, kömürlerini izin belgeli firmalardan alması sağlanması, bu konuda tüketiciler hangi türde, hangi kalitede yakıt tercih etmeleri ve yasal sisteme uygun katı yakıtları nasıl ayırt edebilecekleri konusunda bilgilendirilmesi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler tarafından bacaların kış dönemi gelmeden bakım, onarım ve temizlik işlemlerinin yaptırılması için merkezi anons sistemleri, yerel medya kuruluşları, bilinçlendirici broşür ve kitapçıklar vasıtasıyla vatandaşların bilgilendirilmesi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler tarafından şehir merkezinde mevcut ve açılması planlanan (ruhsat aşamasında iken) hamam, sauna, ekmek fırınları, pide ve simit fırınları, lahmacun fırınları gibi işletmelerden kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması için en uygun filtre (baca yıkama sistemi harici) sistemlerinin kullanılmasının sağlanması, katı yakıt kullanmak yerine doğalgaz kullanımına geçişlerini teşvik edecek çalışmalar yapılması.

İlçe Belediyeler tarafından merkezi sistem ile ısınan apartman ve işyerlerinde öncelikle yakıt olarak doğalgaza geçilmesinin teşvik edilmesinin sağlanması, doğalgaz kullanımına geçiş imkanı bulunmayanların ise baca sistemlerine en uygun filtre (baca yıkama sistemi harici) kurdurularak iyileştirmelerin sağlanması.

İlçe Belediyeler tarafından kamu kurum ve kuruluşları, işyerleri ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan personel çalıştırılmaması için gerekli kontrollerin yapılması.

İlçe Belediyeler İmar Müdürlükleri tarafından Binalarda enerji verimliliğini artırmak için TS 825 standardı dikkate alınarak uygulanan ısı yalıtımlarının etkin denetimlerinin yapılması.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezlerinde belirli aralıklarla “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları” düzenlenmesi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, AGDAŞ ve AKMERCAN tarafından doğalgaz konusunda halkı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.

AGDAŞ ve AKMERCAN tarafından Doğalgaz kullanımını teşvik edici uygulamaların geliştirilmesi.

AGDAŞ ve AKMERCAN tarafından Altyapısı olmayan bölgelerde doğalgaz kullanımını sağlayacak altyapı çalışmalarının hızlandırılması.

Trafik Kaynaklı Hava Kirliliği Eylemleri

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından trafikte seyir halindeki araçlarda trafik zabıtalarıyla birlikte egzoz denetimleri yapılarak, araçların egzoz emisyon belgeleri bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi, İl Müdürlüğümüz bünyesinde mevcut egzoz gazı emisyon ölçüm cihazı ile emisyon raporu almış araçların, egzoz gazı emisyonlarının standartları sağlayıp sağlamadıklarının kontrol edilmesi.

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından egzoz gazı ölçüm yetkisi almış olan firmaların denetlenerek, cihazların kalibrasyonlarının ve muayenelerinin düzenli yapılıp yapılmadığının ve ölçümlerin uygun yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından trafikten kaynaklanan egzoz kirliliğinin azaltılması için şehir merkezine araç girişini azaltacak alternatif güzergah belirlenmesine yönelik çalışma yapılması, toplu taşıma araçlarını teşvik edici çalışmalar yapılması, mevcut bisiklet yollarına ilave yeni bisiklet yolları ve raylı sistem projelerinin hazırlanması.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından trafikte yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları da (belediye ve özel halk otobüsleri, minibüs vb.) dâhil olmak üzere tüm araçların gerekli bakım ve egzoz gazı emisyonu ölçümlerinin zamanında yapılması ve yaptırılmasının sağlanması.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye’ye ait toplu taşıma araçlarında LPG/LNG veya elektrikli sistemlerin kullanımına kademeli olarak geçişin planlanması.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Belediyeler tarafından inşaat faaliyetleri neticesinde ve motorlu araçlarla taşınan inşaat malzemesi kaynaklı oluşacak tozun önlenebilmesi için gerekli önlemler aldırılması.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden çıkarılan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği’ne istinaden trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarının egzoz gazı emisyon ölçüm raporlarının olup olmadığının denetlenmesi.

Diğer Hava Kirliliği Eylemleri

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sıfır atık, çevre bilinci ve temiz hava eylem planı bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarının arttırılarak devam etmesi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ve sanayi kuruluşlarında Hava Kirliliği konulu eğitim çalışmalarının, artarak devam etmesi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından İldeki hava kirliliğinin değerlerini gösteren LED panellerin şehir merkezine yapılması.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tarafından İlçe Merkezinde gerçekleştirilecek inşaat yıkım faaliyetlerinde toz önleyici tedbirlerin aldırılması sağlanması.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tarafından ilçe Merkezindeki yolların toz emisyonunu önleyici malzeme (asfalt, beton, parke taş vb,) ile kaplanması sağlanacak ve yaz aylarında nemlendirilmesi sağlanması.

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İlçe Belediyeleri tarafından kent merkezindeki gecekonduların kentsel dönüşümünün sağlanması.

İlçe Belediyeleri tarafından ilçe merkezinde inşaat malzemesi satan işyerlerindeki toz emisyonuna neden olabilecek malzemelerin (agrega, kum, çakıl vb.) kapalı alanda depolanması ve depolama alanlarının kapalı hale getirilmesi sağlanması.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından mevut orman alanlarının korunması ve ağaçlandırma çalışmalarına önem verilmesi ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kış döneminde yaşanan sağlık sorunları ile hava kalitesi arasındaki ilişkinin takip edilmesi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hava kirliliğine maruz kalınmasına bağlı olarak yaşanabilecek sağlık sorunları ile ilgili olarak vatandaşların bilgilendirilmesi, hava kirliliğine bağlı sağlık sorunlarının azaltılması adına uygun yakıt kullanımı, uygun yakma tekniklerinin uygulanması ve kazan-baca temizliklerinin yapılması konusunda sağlık kuruluşlarında bilinçlendirici kitapçık ve broşürler dağıtılması.

Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü tarafından hava kalitesini etkileyebilecek kritik hava şartlarının oluşma ihtimalinin bulunduğu, karbonmonoksit zehirlenmelerinin de önlenmesi amacıyla Lodoslu havalar ve İnverziyon günleri öncesinde halkı bilgilendirmek maksadıyla medya ve sosyal medyadan uyarıların yapılması.

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Odası tarafından anız yakılma dönemlerinde; öncesinde, sırasında ve sonrasında anız yakılmaması için çiftçilere duyurular yapılması.

İlgili Haberler

- REKLAM -