Büyükşehir Toplu Taşıma Hizmetini analiz etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmeti ile ilgili güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditleri belirleyerek durum analizi yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan GZFT Analizinde; Raylı sistemin olmaması, Otobüs işletmesi maliyetlerinin doğru hesaplanamaması, Ulaşım personeli kurum aidiyet duygusu eksikliği, Ulaşım şirketinin kurulmaması zayıf yön olarak görülürken, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kampüsünün yüksek rakıma sahip yerde olmasından dolayı raylı sistem ile taşımacılığın zorluğu tehdit olarak görüldü.

İşte Toplu Taşıma Hizmeti açısından Sakarya’nın durumu

Güçlü Yönler

 • Otobüs filosunun yaşının gençliği
 • Toplu taşıma ağının genişliği
 • Toplu taşıma ücretlerinin düşüklüğü
 • Güvenirlilik
 • Yasal dayanaklar
 • Ulaşım Daire Başkanlığı Olarak Kuruma Gelir Sağlanması (Yıllık Hat Kira Bedelleri, Devir İşlemleri, Yeni Hat İhaleleri Vb.)
 • Elektronik ücret toplama sistemine geçilmiş olması

Zayıf Yönler

 • Otobüs işletmesi maliyetlerinin doğru hesaplanamaması
 • Büyük projelerde teknik deneyim eksikliği
 • Ulaşım planlamasında teknik uzmanlık gerektiren bazı alanlarda uzman eksikliği
 • Toplu taşımada hareket saatlerinin aktarmaya uygun olmaması
 • Toplu taşımada kamunun payının düşük olması
 • Farklı taşıma türlerinin çokluğu ve düşük kapasiteli toplu taşıma türlerinin kullanılması
 • Raylı sistemin olmaması
 • Kurum içi-dışı zayıf ilişkiler
 • Mevcut teknolojilerin kullanılmaması
 • Ulaşım personeli kurum aidiyet duygusu eksikliği (işi sahiplenmede isteksizlik)
 • Ulaşım personeline (teknik, kalem ve şoför vb.) düzenli hizmet içi eğitimin verilmemesi
 • Belediye genelinde personel ve istihdam planlamasının yanlış yapılması (liyakata dikkat edilmemesi)
 • Ulaşım için yeterli finans kaynağının ayrılmaması
 • Teknoloji ve bilgi sistemlerinde kullanıcı direnci
 • Yapılan projelerin hayata geçirilememesi
 • Toplu taşıma hat planlamasında teknik yöntemlerin kullanılmaması, kısa vadeli çözümlerin üretilmesi ve uygulamaya çalışılması
 • Toplu taşımada denetimin yetersiz oluşu
 • Kent içi ulaşımda toplu taşımanın payının düşük olması
 • Yolcu Bilgilendirme faaliyetlerinin yetersiz olması
 • Mesleki eğitim yetersizliği
 • İmar planlaması yapılırken toplu taşıma ağının dikkate alınmaması
 • Ruhsat İşlemlerinin İnternet Üzerinden sağlanamaması ve mevcut ruhsat işlem sürelerinin uzun olması
 • Toplu taşıma ana planının olmaması
 • Ulaşım şirketinin kurulmaması
 • Alternatif enerji kaynaklarına sahip olunmaması
 • UKOME kararları alınırken detaylı rapor hazırlanmaması

Fırsatlar

 • Yeni teknolojilerin yakıt maliyetlerini azaltması
 • Toplu taşımanın devletçe desteklenmesi
 • İl merkezinin raylı sistemler için coğrafi yapısının uygunluğu

Tehditler

 • Otomobil sahiplerinin konfor nedeniyle toplu taşımadan uzak durması
 • Esnaf odalarının yeni uygulamalara, dönüşüm ve şirketleşmeye karşı direnç göstermesi
 • Özel araç artışına önlem alınamaması
 • Özel araçların yol üstü ve duraklarda parklanmasına önlem alınamaması
 • Gelirin yolculuğa bağlı değişken olması
 • Filonun çevre politika ve kararlarına uygun yenilenip dönüştürülmemesi
 • Yasal mevzuatın yeterli olmayışı
 • Ücretsiz seyahat eden yolcu sayısındaki artışlar
 • İndirimli taşınan yolcu sayısındaki artışlar ve indirim oranlarının yüksek olması
 • Üniversitenin kampüsünün yüksek rakıma sahip yerde olmasından dolayı raylı sistem ile taşımacılığın zorluğu
 • Özel araçların trafikte payının yüksek olması

İlgili Haberler

- REKLAM -