Çarşamba, Temmuz 24, 2024

Karasu için tehditler ve fırsatlar

- REKLAM -
Diğer Haberler

Karasu Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi tarafından, belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile belediye dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlendi.

Çarpık kentleşme, düzensiz imar, Engelliler için hiçbir çalışma olmaması, İlçe nüfusunun genel olarak eğitim seviyesinin düşük olması tehdit olarak ortaya konulan çalışmada Savunma sanayi ile ilgili (BMC) yatırım yapılması ve Demiryolu Projesinin olması Denize kıyısı olması fırsat olarak görüldü.

Karasu Belediyesi Güçlü Yönler

 • Akıllı Kent Otomasyon Sisteminin bulunması (AKOS)
 • AKOS kapsamında kurulan hizmet masası ile belediyemizde yapılan tüm yazışmalar gelen giden evraklar kayıt altına alınmış olması, bu şekilde istenilen yazışmaya hızlı bir şekilde ulaşılması
 • Akos ile birlikte vermeye başladığımız ebelediye hizmetlerimizle vatandaşların belediyeden bağımsız bir çok hizmete interaktif yöntemlerle ulaşabilmesi (emlak/su borcu öğrenme ödeme, bina ruhsat/iskan durumlarını sorgulama gibi…)
 • Üst yönetimin mevzuatı ön planda tutması ve istikrarlı olması
 • Güncellenen numarataj çalışmamız ve AKOS haritası üzerindeki numarataj bilgileri (kapı numaraları, bina fotoğrafları) ile vatandaşların adresle ilgili yaşadığı sorunların giderilmiş olması
 • Belediyede eğitimli teknik kadronun olması
 • Belediyemize kurumsal bir kimlik kazandıracak olan otomasyon sisteminin belediyemizde kurulmuş olması ve bununla birlikte belirli bir düzeni olmayan sözlü kültürle oluşan çalışma düzeninden sıyrılmaya başlamış olması
 • Kent Bilgi Sistemi ve Numarataj Sisteminin olması
 • Belediye personelinin bir kısmının bilgi ve becerisinin yüksek olması
 • Ar-ge ekibimizin kurulması ve çalışmaların yürütülmesi

Karasu Belediyesi Zayıf Yönler

 • Hizmet alanlarımızın kış ve yaz aylarında değişim göstermesi ve bütçenin yetersiz kalması
 • Bütçenin iyi yönetilememesi ve planlamasının yapılamaması
 • Finansal kaynakların yetersiz olması
 • Hizmet içi eğitim eksikliği
 • Görev tanımlarının yetki ve sorumluluklarının uygulamada yetersiz olması
 • Belediyenin hizmet sunduğu fiziksel alanların artıyor oluşu
 • Personelin motivasyonunu artırıcı aktivitelerin olmaması
 • Birimler arasındaki koordinasyonsuzluktan kaynaklanan işlem adımı kalabalığı ve bununla birlikte sürecin uzaması
 • Engelliler için hiçbir çalışma olmaması
 • Çalışan personelin verimli bir şekilde kullanılamaması

Karasu Fırsatlar

 • 3. Köprü yolu güzergahı üzerinde olması
 • Savunma sanayi ile ilgili (BMC) yatırım yapılması
 • Demiryolu Projesinin olması Denize kıyısı olması
 • Doğal kültürel yapı İlçenin lojistiğinin kolay olması
 • İlçenin İstanbul ve Ankara’ya yakın olması
 • Limanın işletmeye açılması Sanayi Bölgesinin varlığı
 • İlçede liman gümrüğünün bulunması

Karasu Tehditler

 • Artan nüfusa ve yaz aylarındaki nüfusa bağlı olarak çok hızlı bir şekilde gelişen konut yapımı ve buna bağlı yapılması gereken alt ve üst yapı çalışmaların yetersizliği
 • Çarpık kentleşme, düzensiz imar
 • Turizm Merkezi ilan edilen alanda imar planlarının tamamlanmaması
 • Doğal kaynakların özellikle artan nüfusla yaz aylarında yetersiz kalması
 • İlçe nüfusunun genel olarak eğitim seviyesinin düşük olması
 • Kültürel tesislerin olmaması
 • Turizme yönelik düzenleme olmaması
 • Altyapının tamamlanamaması
 • İlçe tanıtımının yetersizliği
 • Engelliler için hiçbir çalışma olmaması
- REKLAM -
spot_img

Büyükşehir’den aşure ikramı: Kazanlar Sakarya için kaynadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının bereketini paylaşmak ve vatandaşlar arasındaki dostluk bağını güçlendirmek için AKM önünde 10 bin kişilik...