Salı, Temmuz 16, 2024

Vergi borçları ‘Gecekondu Fonundan’ ödenmiş

- REKLAM -
Diğer Haberler

Erenler Belediyesi ve Serdivan Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda; Erenler ve Serdivan Belediyesi banka hesapları arasında gecekondu fonu hesabı bulunmadığından Hazine tarafından Belediyelere gönderilmesi gereken tutarların tamamı Belediyelerin vergi borcuna karşılık mahsup edildiği bulgusuna yer verildi.

Erenler Belediyesi ve Serdivan Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda ‘775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerine göre oluşturulması gereken fon hesabının oluşturulmadığı, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazlarının satış bedellerinden aktarılması gereken payın, fon hesabına kaydedilmediği görülmüştür.

Serdivan Belediyesi’nce 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında yapılan satışlardan Belediyeye aktarılması gereken payların tahakkuk ve takibine ilişkin Belediye tarafından herhangi bir işlem yapılmamakta ve Belediyenin banka hesapları arasında gecekondu fonu hesabı bulunmamaktadır. Hazine tarafından Belediyeye gönderilmesi gereken tutarların tamamı Belediyenin vergi borçlarından mahsup edilmektedir. İlgili madde kapsamında yapılan satışlardan 2018 yılına ilişkin Belediyeye gönderilmesi gereken %10’luk fon payı tutarının toplamı 54.356,13 TL‘dir. Bu tutarın tamamı Belediye vergi borcuna karşılık mahsup edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup gereği yerine getirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgumuza iştirak edilerek gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir.

Erenler Belediyesi’nce 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında yapılan satışlardan Belediyeye aktarılması gereken payların tahakkuk ve takibine ilişkin Belediye tarafından herhangi bir işlem yapılmamakta ve Belediyenin banka hesapları arasında gecekondu fonu hesabı bulunmamaktadır. Hazine tarafından Belediyeye gönderilmesi gereken tutarların tamamı Belediyenin vergi borçlarından mahsup edilmektedir. İlgili madde kapsamında yapılan satışlardan 2018 yılına ilişkin Belediyeye gönderilmesi gereken %10’luk fon payı tutarının toplamı 7.788,75 TL‘dir. Bu tutarın tamamı Belediye vergi borcuna karşılık mahsup edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde Hazineye ait taşınmazların satışlarından belediyemiz hesaplarına bir meblağ gelmediği için ilgili hesaba alınamamıştır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Hazineye ait taşınmazların satışlarından Belediyeye aktarılması gereken payların Belediye tarafından takip edilmesi ve ilgili hesaplara kaydedilmesi gerekmektedir.

ifadeleri yer aldı.

Gecekondu Fonu Hangi Amaçla Kullanılıyor

Gecekondu fonda toplanan paralar, belediyelerce, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının izni alınmak şartıyla:

a) Bu kanundaki amaçlarda kullanılmak üzere arsa sağlanmasında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca onanan plan ve projelere göre halk konutu, nüve konut veya geçici misafir konutu yapılmasında,

b) Islah olunacak gecekondu bölgeleri ile yeniden tesis edilecek önleme bölgelerinin yol, meydan, kanalizasyon, su, elektrik ve benzerleri gibi kamu hizmet ve tesislerinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca onanan projelerine göre yapılmasında veya onarılmasında,

c) Kendi bütçe imkânlarıyla karşılanamayan ve fakat bu kanun gereğince yapılması gereken tespit, harita alımı, plan ve projelendirme hizmetlerinde kullanılır.

- REKLAM -
spot_img

Yusuf Alemdar 15 Temmuz gecesini anlattı: ‘Hainlerin saçtığı karanlık Sakarya’nın destanıyla aydınlandı’

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yazılan demokrasi zaferi, Sakarya’da yine aynı meydanda aynı ruhla canlandı. Çark Caddesi’nde kol...