Salı, Temmuz 16, 2024

O Taş Ocağı için İDK toplanıyor

- REKLAM -
Diğer Haberler

Geyve ilçesindeki Dak Piliç San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen Kumtaşı Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi (Kapasite Artışı) projesi ile ilgili İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı yapılacak.

Sakarya’nın Geyve ilçesi sınırları içerisinde Dak Piliç San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen Kumtaşı Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi için 500.000 TL proje bedelli ‘Kapasite Artış’ projesi ile ilgili 5 Şubat 2020 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı gerçekleştirilecek.

Dak Piliç San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen Kumtaşı Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite artışı projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı ile ilgili olarak; Sakarya 2. İdare Mahkemesince 19/04/2019 tarih, E:2018/145 K:219/264 karar no ile “DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE” karar verilmişti.

Davayla ilgili olarak 13.05.2019 tarihli bilirkişi raporunda ‘Dava konusu projenin ormanların kamu yararı ve diğer canlılar açısından fonksiyonları göz önüne alındığında yukarıda belirtilen gerekçelerle kamu yararının ormanların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde olduğu ve bu nedenle projenin kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır‘ yönünde görüş ve tespitlere yerilmişti.

Sakarya 2. İdare mahkemesince iptal edilen “Kumtaşı Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı projesi” için Dak Piliç San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü‟nün 31.07.2019 tarih ve E.173904 sayılı yazısı gereği 2009/7 Genelgesi‟ne göre yeni rapor düzenlendi.

29.08.2013 tarihinde işletme izni ve ruhsatı verilen 100 hektarlık ruhsat alanı içerisinde, 13,82 hektar alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden onay alınan işletme izni mevcut. 100 hektar alana sahip ruhsat sahası içerisinde işletilmekte olan bir adet kumtaşı (kalker) ocağı ve kırma-eleme tesisi bulunmakta.

İşletme ruhsatlı saha, Seltaş Mıcır ve Taş Ocakları İnş. Taah. Beton San. ve Tic. A.Ş. uhdesindeyken 25.07.2014 tarih ve 147584 kayıt numarası ile MİGEM tarafından Dak Piliç San. ve Tic. Ltd. Şti.‟ye devredilmişti.

- REKLAM -
spot_img

Yusuf Alemdar 15 Temmuz gecesini anlattı: ‘Hainlerin saçtığı karanlık Sakarya’nın destanıyla aydınlandı’

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yazılan demokrasi zaferi, Sakarya’da yine aynı meydanda aynı ruhla canlandı. Çark Caddesi’nde kol...