Salı, Temmuz 16, 2024

Adapazarı Belediye Meclisi 2 Nisan 2018 Toplantı Kararları

- REKLAM -
Diğer Haberler

Adapazarı Belediye Meclisi’nin 02 Nisan 2018 Pazartesi Günü Saat 14.00’de Yaptığı Toplantıya Ait Karar Özetleri

Adapazarı Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.nci maddesi gereği gündemdeki konuları görüşmek üzere 02 Nisan 2018 Pazartesi Günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Süleyman DİŞLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Meclis Divan Katibi Üyelikleri görevlerinde Hakan CANDEMİR ve Nazif KESKİN bulundular. Yoklama yapıldı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun salonda olduğu görülerek oturum açıldı. Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayacağı bildirilen Hakan CANDEMİR – Merve Hilal COŞAR ve Mustafa NERGİZ’in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Belediye Başkanı Süleyman DİŞLİ tarafından gündem dışı söz almak isteyen var mı diye soruldu. Belediye Başkanı Süleyman DİŞLİ’nin gündem dışı söz alan üyelere verdiği cevabi konuşmasından sonra gündemin okunmasına geçildi. Gündem 14 madde olarak oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 1.nci maddesini oluşturan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Tığcılar Mahallesi, 3391 ada, 44 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi ile ilgili 27/03/2018 tarih ve 115.01.99-E.9265 sayılı yazısı okundu. Açılan müzakeresinde konunun teknik bir konu olması ve ilgili mevzuatı gereği, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 21/5. maddesi gereğince İmar Tetkik Komisyonu tarafından incelenmesi gerektiğinden;

Değişiklik teklifinin ayrıntılı olarak incelenmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.ncü maddesi hükmü gereği oluşturulan Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havalesine, oybirliği  ile karar verildi.

Gündemin 2.nci maddesini oluşturan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Tekeler Mahallesi, 14 ada, 104 parsel sayılı taşınmaz ile parselin güneyinde yer alan 5m.’lik imar yoluna yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi ile ilgili 27/03/2018 tarih ve 115.01.99-E.9266 sayılı yazısı okundu. Açılan müzakeresinde konunun teknik bir konu olması ve ilgili mevzuatı gereği, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 21/5. maddesi gereğince İmar Tetkik Komisyonu tarafından incelenmesi gerektiğinden;

Değişiklik teklifinin ayrıntılı olarak incelenmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.ncü maddesi hükmü gereği oluşturulan Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havalesine, oybirliği  ile karar verildi.

Gündemin 3.ncü maddesini oluşturan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Süleymanbey Mahallesi 488 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamı tarafından Meclise havale edilen 27/03/2018 tarih ve 115.01.99-E.9267 sayılı yazısı okundu. Açılan müzakeresinde konunun teknik bir konu olması ve ilgili mevzuatı gereği, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 21/5. maddesi gereğince İmar Tetkik Komisyonu tarafından incelenmesi gerektiğinden;

Değişiklik teklifinin ayrıntılı olarak incelenmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.ncü maddesi hükmü gereği oluşturulan Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havalesine, oybirliği  ile karar verildi.

Gündemin 4.ncü maddesini oluşturan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1662 ada, 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamı tarafından Meclise havale edilen 27/03/2018 tarih ve 115.01.99-E.9269 sayılı yazısı okundu. Açılan müzakeresinde konunun teknik bir konu olması ve ilgili mevzuatı gereği, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 21/5. maddesi gereğince İmar Tetkik Komisyonu tarafından incelenmesi gerektiğinden;

Değişiklik teklifinin ayrıntılı olarak incelenmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.ncü maddesi hükmü gereği oluşturulan Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havalesine, oybirliği  ile karar verildi.

Gündemin 5.nci maddesini oluşturan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Yağcılar Mahallesi 4502 ada 1 parsel,4501 ada 1 parsel ve 629 ada 852 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamı tarafından Meclise havale edilen 28/03/2018 tarih ve 115.01.99-E.9437 sayılı yazısı okundu. Açılan müzakeresinde konunun teknik bir konu olması ve ilgili mevzuatı gereği, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 21/5. maddesi gereğince İmar Tetkik Komisyonu tarafından incelenmesi gerektiğinden;

Değişiklik teklifinin ayrıntılı olarak incelenmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.ncü maddesi hükmü gereği oluşturulan Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havalesine, oybirliği  ile karar verildi.

Gündemin 6.ncı maddesini oluşturan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Tekeler Mahallesi 4432 ada, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamı tarafından Meclise havale edilen 28/03/2018 tarih ve 115.01.99-E.9434 sayılı yazısı okundu. Açılan müzakeresinde konunun teknik bir konu olması ve ilgili mevzuatı gereği, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 21/5. maddesi gereğince İmar Tetkik Komisyonu tarafından incelenmesi gerektiğinden;

Değişiklik teklifinin ayrıntılı olarak incelenmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.ncü maddesi hükmü gereği oluşturulan Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havalesine, oybirliği  ile karar verildi.

Gündemin 7.nci maddesini oluşturan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2352 ada 14 nolu parsele yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğini yapma ve onaylama yetkisinin, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamı tarafından Meclise havale edilen 28/03/2018 tarih ve 115.01.99-E.9413 sayılı yazısı okundu. Açılan müzakeresinde söz alan bir üyenin teklifi ile yapılan oylamasında;

Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 27/03/2018 tarih ve 4081 sayılı yazısı ile, imar planlarında M Ticaret Alanı olarak ayrılmış olan, mülkiyeti Hazineye ait 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2352 ada 14 nolu parselde, İlimiz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın artan iş yükü nedeniyle ihtiyaç duyduğu hizmet binası yapımı için taşınmaz gereksiniminin hızlı bir şekilde karşılanabilmesi için Mülkiyeti Hazineye ait 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2352 ada 14 nolu parsele yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğini yapma ve onaylama yetkisinin, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verilmesi talebinin KABULÜNE, oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8.nci maddesini oluşturan; Adapazarı Belediye Meclisi’nin 05/03/2018 tarih ve 3/38 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havale edilen Korucuk Mahallesi 1678 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifinin KABULÜ ile ilgili 13/03/2018 tarih ve 2018/10 sayılı Komisyon Raporu okundu. Açılan müzakeresinde söz alan bir üyenin teklifi ile yapılan oylamasında;

Korucuk Mahallesi, 1678 ada, 1 nolu parsellerin, E: 1.50 Yençok: 12.50 m. yapılaşma koşulları ile Konut Alanından Sağlık Tesisi alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Uygulama Teknikleri hakkındaki yönetmelik esasları dahilinde düzenlenen İmar planı değişiklik teklifinin İmar ve Tetkik Komisyonu’nun 13/03/2018 tarih ve 2018/10 Sayılı Komisyon Raporunda belirtildiği şekliyle KABULÜNE, oybirliği  ile karar verildi.

Gündemin 9.nci maddesini oluşturan; Adapazarı Belediye Meclisi’nin 02/01/2018 tarih ve 1/15 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havale edilen Çamyolu Mahallesi, Enka Yolu Caddesi, No:162 adresinde faaliyet gösteren Nallıhan Restaurant’ın bulunduğu alanın içkili yer bölgesi alanına dahil edilmesine yönelik teklifin REDDİ ile ilgili 27/03/2018 tarih ve 2018/11   sayılı Komisyon Raporu okundu. Açılan müzakeresinde söz alan bir üyenin teklifi ile yapılan oylamasında;

Çamyolu Mahallesi, Enka Yolu Caddesi, No;162 adresinde faaliyet gösteren Nallıhan Restaurant’ın bulunduğu alanın içkili yer bölgesi alanına dahil edilmesine yönelik teklifin; Söz konusu alanın Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalması sebebiyle İmar ve Tetkik Komisyonu’nun 27/03/2018 tarih ve 2018/11 Sayılı Komisyon Raporunda belirtildiği şekliyle REDDİNE, oybirliği  ile karar verildi.

Gündemin 10.ncu maddesini oluşturan; Adapazarı Belediye Meclisi’nin 05/03/2018 tarih ve 3/51 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 2018 yılı gelir tarifesine eklenmek talebiyle Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilen yazı ile Dijital kopya ücreti kaleminin (30,00.-TL) olarak 2018 yılı gelir tarifesine eklenmesi teklifinin KABULÜ ile ilgili 08/03/2018 tarihli Komisyon Raporu okundu. Açılan müzakeresinde söz alan bir üyenin teklifi ile yapılan oylamasında;

Adapazarı Belediye Meclisi’nin 05/03/2018 tarih ve 3/51 sayılı kararı ile incelenmek üzere Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü uygulama çalışmaları nedeniyle, Belediyemiz gelir kaybının önlenmesi amacıyla uygulanmakta olan dijital kopyalama işlemleri karşılığında Dijital kopya ücreti kaleminin (30,00.-TL) olarak tahsil edilmesi için 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesine bir fıkra eklenmesine İmar ve Tetkik Komisyonu’nun 08/03/2018 tarihli Raporunda belirtildiği şekilde KABULÜNE, oybirliği  ile karar verildi.

Gündemin 11.nci Maddesini oluşturan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 142 ada 962 parsel sayılı 2316,55 m² yüzölçümlü 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Cami Alanında kalan taşınmazda bulunan Belediyemiz adına kayıtlı 79434/231655 pay/paydaya tekabül eden 798,34 m² hissenin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesi d fıkrası uyarınca plandaki amacı doğrultusunda ”Cami alanı olarak kullanılmak üzere” Türkiye Diyanet Vakfı Adapazarı Şubesine 25 yıla kadar bedelsiz olarak tahsisi yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi talebi ile ilgili 23/03/2018 tarih ve 756.01-E.8945 sayılı yazısı okundu. Açılan müzakeresinde söz alan bir üyenin teklifi ile yapılan oylamasında;

Buna göre Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 142 ada 962 parsel sayılı 2316,55 m² yüzölçümlü 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Cami Alanında kalan taşınmazda bulunan Belediyemiz adına kayıtlı 79434/231655 pay/paydaya tekabül eden 798,34 m² hissenin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesi d fıkrası uyarınca plandaki amacı doğrultusunda ”Cami alanı olarak kullanılmak üzere” Türkiye Diyanet Vakfı Adapazarı Şubesine 25 yıla kadar bedelsiz olarak tahsisi yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin KABULÜNE, oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 12.nci maddesini oluşturan; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25 nci maddesi gereğince Adapazarı Belediyesinin 2017 yılı gelir ve giderleri ile hesap işlerinin denetimi ile ilgili hazırlanan Denetim Komisyonu Raporu meclisin bilgisine sunuldu.

Gündemin 13.ncü maddesini oluşturan; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.ncü maddesine istinaden İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna Açık Oy İle 5 üye ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.ncü maddesine istinaden Encümen üyeliğine gizli oyla 3 üye seçilmesi ile ilgili 09/03/2018 tarih ve 105.06-01-E.7410 sayılı yazısı okundu. Açılan müzakeresi sonrasında yapılan seçimler neticesinde;

İmar Tetkik Komisyonu Üyeliklerine       1-  Ali Kasım AKSOY

                ( Açık oyla )                                2-  Serkan KAYINOĞLU

                                                                    3-  Murat Can YETGİNER

                                                                    4-  Hatice GENÇ

                                                                    5-  Fethi PAKER  (Oybirliği ile )

Hukuk Komisyonu Üyeliklerine                1- Selim TAN

                     ( Açık oyla )                            2- Fevzi GÜRSOY

                                                                     3- Yusuf GÖKDEMİR

                                                                     4- Derya TURAN

                                                                     5- Mehmet Hasan YUVACI  (Oybirliği ile)  

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine   1-  Evren ÇAKIRSOY

                ( Açık oyla )                                 2-  Yasemin ARIN

                                                                     3-  Merve Hilal COŞAR

                                                                     4-  Nazif KESKİN

                                                                     5-  Erhan ACAR  (Oybirliği ile )

(Gizli oyla)  Belediye Encümen Üyeliklerine;    Selçuk BAŞYAZICI            (33 Kabul oyu ile)

                                                                               Ülker ŞENYURT                 (33 Kabul oyu ile)

                                                                              Mustafa KASIMOĞLU       (33 Kabul oyu ile)  (33 Kabul oyu ile) seçilmişlerdir.

Gündemin 14.ncü Maddesini oluşturan; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Adapazarı Belediyesi’nin 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki faaliyetleri kapsayan 2017 Yılı Faaliyet Raporu hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesine istinaden gerekli kararın alınması ile ilgili 28/03/2018  tarih ve 040.05-E.9415  sayılı yazısı okundu. Açılan müzakeresinde söz alan bir üyenin teklifi ile oya sunularak yapılan oylamasında;

Adapazarı Belediyesi’nin 2017 yılı 1 yıllık faaliyet raporu Belediye Başkanı Süleyman DİŞLİ’nin sunuş konuşmasından sonra Faaliyet Raporu hakkında görüş beyan etmek üzere kendilerine sıra ile söz verilen üyelerin konuşmaları ve Başkanın açıklamaları ile müzakeresi tamamlandıktan sonra Adapazarı Belediyesi’nin 2017 yılına ait çalışmalarını gösteren Faaliyet Raporunun KABULÜNE, MHP Grubuna mensup üyelerin Çekimser oyuna karşı oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 02 Mayıs 2018 Çarşamba  Günü Saat 14.00’de toplanılmak üzere  oturum  tatil edildi.

- REKLAM -
spot_img

Yusuf Alemdar 15 Temmuz gecesini anlattı: ‘Hainlerin saçtığı karanlık Sakarya’nın destanıyla aydınlandı’

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yazılan demokrasi zaferi, Sakarya’da yine aynı meydanda aynı ruhla canlandı. Çark Caddesi’nde kol...